Gymnázium Karviná

Na karvinské gymnázium letos přijmou stejný počet žáků jako loni. „Počet přijímaných žáků v loňském i letošním roce je stejný, tedy 90 žáků, z toho 30 žáků z pátých tříd na osmiletý obor,“ řekl Deníku ředitel Gymnázia Karviná Miloš Kučera.

Gymnázium je obecně prestižní střední škola, jejíž studenti se prioritně připravují k dalšímu studiu na vysokých školách. I proto je zapotřebí zvládat dobře český jazyk, potažmo matematiku. A kolik bodů musí uchazeči o studium na Gymnáziu Karviná při přijímacích zkouškách získat? V matematice byl průměrný dosažený výsledek v rámci jednotné přijímací zkoušky 52 procent, v českém jazyce to bylo 73 procent.

Na letním koupališti v Havířově zmizela skokanská věž a staré tobogány. Nahradí je nové.
Novinka na letním koupališti v Havířově: lidé se svezou na nových tobogánech

O studium na Gymnáziu Karviná je stále velký zájem. Proč? Podle ředitele Miloše Kučery Proto, že škola nabízí kvalitní vzdělávání v prostředí, které je inspirativní, přátelské a kreativní. „Jsme školou poskytující všeobecné vzdělání, které je dobrým odrazovým můstkem pro úspěšné studium na vysokých školách. Naši žáci jsou úspěšní v dalším studiu na vysokých školách. Řada z nich poté působí úspěšně v rámci soukromého i státního sektoru na významných pozicích,“ říká Kučera.

Doplňuje, že v procesu inovativních metod vzdělávání škola velmi úzce spolupracuje s vysokými školami. „Akreditace v rámci programu Erasmus+ umožňuje časté výjezdy našich žáků za zkušenostmi do zahraničí. Jsme na špici v oblasti výuky moderních dějin, pyšníme se titulem Škola Paměti národa, jsme Vyslaneckou školou Evropského parlamentu a Školou spolupracující s Mensou,“ dodal ředitel Gymnázia Karviná.

Střední průmyslová škola Karviná

Velký zájem je také o studium na Střední průmyslové škole v Karviné. Tam v loňském roce podalo přihlášku 261 žáků a letos bez dvou 300 žáků. Přijmou jich ale ani ne polovinu.

Ve čtyřech třídách dvakrát po třiceti mají na obor Strojírenství 60 studentů. „Největší zájem je o obor Informační technologie, kde máme 137 přihlášek, ale přijmout můžeme pouze 30 studentů,“ uvedla ředitelka školy Radka Klotková.

Třetím oborem otvíraným na této škole je elektrotechnika, kam se hlásí 31 uchazečů, ale přijmou jich pouze 30.

Vyšší počet letos podaných přihlášek nemusí nutně znamenat vyšší zájem studentů. Loni si totiž uchazeči mohli dát maximálně dvě přihlášky, letos si mohou dát tři. Rozhodnutí, na kterou školu nakonec půjdou, je na nich, čímž se na pro ně „zálohách“ sníží počty zájemců.

Ohledně přijetí není důležitá jen úspěšnost u přijímacích zkoušek. V kritériích pro přijetí žáka hraje roli kromě výsledku jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky i hodnocení žáka na vysvědčení z 2. pololetí předposlední absolvované třídy a z 1. pololetí poslední absolvované třídy. Průměrný bodový zisk přijatých žáků na Střední průmyslové škole Karviná je v českém jazyce 28 bodů (56 %) a v matematice 24 bodů (48 %).

Při středečním požáru v bytě v Karviné-Ráji byli popáleni dva muži.
VIDEO: Výbuch a požár v Karviné. V bytě se údajně "vařily" drogy

Střední průmyslová škola nabízí učební i studijní obory, které jsou perspektivní s ohledem na uplatnění na trhu práce i v případné návaznosti na další studium na vysokých školách. „Kromě toho je u nás profesionální učitelský sbor, máme zajištěny dobré materiální podmínky pro výuku. Dalším plusem je škála mimoškolních aktivit pro osobnostní rozvoj žáků, mnoho kurzů technických i podpora výuky jazyků a kroužky programování nebo technické,“ přiblížila ředitelka Radka Klotková.

Škola podle ní klade důraz nejenom na získávání odborných dovedností, ale také dovedností měkkých. „Připravujeme žáky komplexně na jejich budoucí kariéru, velmi důležitý je pro nás také well-being – přátelská a podpůrná atmosféra ve škole, preferujeme inovativní výukové metody. Rodilí mluvčí ve výuce anglického jazyka jsou samozřejmostí,“ dodala Klotková.

Pokud jde o další studium či uplatnění absolventů této školy, zhruba polovina z nich začne studovat na vysoké škole, zhruba polovina jde pracovat. „Podle poslední statistiky ÚP v oboru strojírenství a elektrotechniky neevidují žádné nezaměstnané, v oboru IT pouze dva,“ dodala ředitelka Střední průmyslové školy Karviná.

Gymnázium Havířov-Podlesí

Více studentů letos přijmou na Gymnázium v Havířově-Podlesí. Loni brali 30 žáků do čtyřletého studia a 30 žáků do osmiletého studia. „Letos jsme vyhlásili 60 míst do čtyřletého  studia a 30 do osmiletého studia. Již několik let funguje na dvou havířovských gymnáziích systém, kdy střídavě přijímáme jednu a dvě třídy čtyřletého gymnázia,“ prozradila Deníku ředitelka školy Hana Čížová.

Kdo chce uspět při přijímací zkouškách na čtyřleté gymnázium, měl by v českém jazyce získat alespoň 20 procent bodů, v matematice devět procent. Pokud jde o osmileté gymnázium, tak je to 24 procent v češtině a 22 v matematice.

Havířovský „Horní gympl“ nemá dlouhodobě o studenty nouzi. A přestože nenabízí studijní obor se speciálním zaměřením, velkou předností této školy je zejména nastavení studijního plánu, kdy si studenti předposledního ročníku studia vybírají tři volitelné semináři a maturanti mají v rozvrhu dokonce šest seminářů. Dvanáct z 30 hodin týdně si tedy vybírají podle svých budoucích profesních plánů.

Policie. Ilustrační foto.
Okradl muže o batoh na zastávce MHD v Havířově a ujel na kole

„Nabízíme volitelné semináře obecné: matematický, fyzikální, dějepisný, chemický, atd., i specializované: molekulární biologie, deskriptivní geometrie, diferenciální počet, ekonomie a marketing, psychologie, právo nebo například překladatelský seminář,“ vyjmenovává ředitelka školy.

Dodává, že škola je moderně vybavena, prochází úpravami, opravami i rekonstrukcemi a chystá se rekonstrukce tělocvičny.

Střední školy DAKOL – Petrovice u Karviné a Havířov

Zcela odlišné obory, než gymnázia či průmyslové školy, nabízí Střední školy DAKOL se sídlem v Petrovicích u Karviné. Tam a ve škole v Havířově-Šumbarku dlouhodobě poskytují vzdělání ve čtyřletých maturitních oborech, jako je Hotelnictví, navíc se zaměření na Hotelový animátor pro sport a výživu, Masér sportovní a rekondiční. Velký zájem eviduje škola dlouhodobě o obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a obor Reprodukční grafik pro média. Jediným maturitním technickým oborem je Mechanik strojů a zařízení.

Střední školy DAKOL nabízejí kromě maturitních i tříleté nematuritní obory. V loňském roce přijali 325 žáků, letos přijmou 340 žáků. A i letos je zájem o studium vyšší - loni podalo přihlášku 566 uchazečů, letos 716 uchazečů.

„Tato čísla se týkají jak maturitních, tak nematuritních oborů, kterých máme více než tři desítky,“ uvádí ředitelka Středních škol DAKOL Michaela Pacanovská.

Karviná-Darkov. Opuštěná a roky chátrající budova bývalé školy. Březen 2024.
Ostudy Karviné, 7. díl: Bývalou školu v Darkově dnes obývají bezdomovci

V pobočkách škol a učilišť se značkou DAKOL získaly za více než 30 let vzdělání v nejrůznějších oborech tisíce mladých lidí. Podle ředitelky Michaely Pacanovské zájem o studium na této škole odráží potřeby trhu práce. „Máme široké spektrum oborů, o které mají zaměstnavatelé zájem. Do povědomí veřejnosti se dostávají úspěchy našich žáků v celostátních soutěžích a také u nás učí vítězka ankety Moravskoslezského kraje Zlatý Ámos,“ říká Pacanovská.

Nejen Střední školy DAKOL ale také Střední odborné učiliště stejné značky a také Vyšší odborná škola DAKOL nabízí kvalitní zázemí, dobře vybavené odborné učebny, kvalitní sociální partnery pro praxe žáků a hlavně erudovaný a kvalifikovaný sbor pedagogů. „Další výhodou je možnost zapojení do různých odborných soutěží napříč všemi nabízenými obory a výhodou je také možnost zahraničních stáží a projekty Erasmus,“ dodává ředitelka.

A připomíná, že absolventi této školy jsou úspěšní i v dalším studiu, pokud se pro něj rozhodnou. „Například třetina absolventů maturitního oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika pokračuje ve studiu na vysokých školách a vyšších odborných školách pedagogického zaměření. Absolventi tříletých učebních oborů většinou nastupují rovnou po vyučení do firem v regionu. Není však výjimkou, že pokračují v nástavbovém studiu, aby si doplnili maturitní vzdělání,“ dodává ředitelka Středních škol DAKOL Michaela Pacanovská.