Nabídku využívají žáci základních škol, kteří budou v tomto školním roce končit docházku a jejich rodiče.

Dveře dokořán měla dnes také havířovská Střední škola služeb a řemesel, která je zaměřena na širokou škálu oborů. Mimo jiné ji navštěvuje několik tělesně postižených studentů, kvůli kterým škola odstraňuje bariéry. Nabízí však obory i pro žáky, jejichž prospěch na základní škole nebyl právě nejlepší.
Dnes se studenti mohli pochlubit soutěžní výstavkou vlastnoručně upečených vánoček, ručními pracemi, řemeslnými výrobky nebo příkladnou obsluhou hostů ve vlastním baru.

„Školu navštěvuje přibližně šest stovek žáků. Máme deset dvouletých oborů, šestnáct tříletých, praktickou školu pro postižené děti. Jako jediní v kraji máme kurz základního vzdělání, který navštěvují dospělí lidé,“ vysvětlil ředitel školy Vojtěch Kolařík.

Střední školy jsou připraveny nabídku oborů upravovat podle potřeb zaměstnavatelů. V poslední době se hovoří o potřebách odborníků pro průmyslové podniky, hutě a šachty.

„Samozřejmě jsme připraveni otevřít obory i pro přípravu odborníků pro důlní činnost. Zatím nás nikdo nekontaktoval, ale protože naše škola byla kdysi hornickým učilištěm, neměl by to být problém,“ dodal Kolařík.