„Šest stromů bylo pokáceno například ve Stavbařské ulici. Děje se tak v rámci příprav stavby nového parkoviště a dalších úprav vozovky a chodníků,“ říká k situaci mluvčí havířovského magistrátu Jana Dybová.

Sociálními sítěmi proběhly i fotografie z většího kácení dřevin v areálu bývalé základní školy v Mánesově ulici. Zde se kácí 25 stromů, deset ovocných stromů a přibližně 300 metrů čtverečních křovin.

„Děje se tak v rámci příprav rekonstrukce objektu, který město plánuje přebudovat na zařízení pro seniory se zvláštním režimem, protože takové zařízení je v Havířově potřeba. Některé z těch stromů byly proschlé a jinak poškozené,“ doplňuje mluvčí magistrátu.

V místech se tak připravuje budování nové příjezdové cesty, parkovacích míst, chodníků, či inženýrských sítí.
Celkem havířovský magistrát během současného vegetačního klidu pokácí okolo 150 stromů.

„Hlavními důvody jsou zdravotní stav, ale také sadovnické a výchovné probírky,“ vysvětluje mluvčí magistrátu.

Město pak v různých částech plánuje náhradní výsadbu.

„Například v Mánesově ulici chce město vysadit 94 stromů, 1081 keřů, to vše kolem rekonstruovaného objektu,“ dodává Jana Dybová.

Jak dodává magistrát, další kácení na území města je prováděno správci inženýrských sítí, a to z důvodu jejich rekonstrukcí. Právě nyní jsou takto odstraňovány dřeviny v ulicích Příčné, Kpt. Jasioka, Okružní a Karvinské.