Přínosem projektu, který je přihlášen do projektu hypermarketů Globus Lepší svět, tak bude aktivní zapojení 20 seniorů a 20 studentů, jejich vzájemná spolupráce, respekt, trpělivost a snad i budoucí přátelství, která mohou vyústit v další aktivity, na kterých se společně domluví. Lokalitou realizace projektu je mikroregion Třinecka, Jablunkovska a Českotěšínska.

Senioři velice oceňují, když se mohou zdokonalovat v PC dovednostech a díky absolvovaným počítačovým kurzům si pak umí sami najít vše, co potřebují. „Bezplatné PC kurzy pro seniory organizujeme díky nejrůznějším grantům již několik let a zájem je stále velký. Opakovaně realizujeme model spolupráce studentů na výuce seniorů, což se nám velmi osvědčuje. Ze studentů okolních středních i základních škol se tak stávají osobními asistenty lektory seniorů a vyzkouší si, zda mají lektorské dovednosti a hlavně potřebnou trpělivost," říká koordinátorka projektu Jana Vavrošová.

Cílem projektu je propojit dvě odlišné generace seniory a studenty, kteří se navzájem mohou obohatit svými dovednostmi a zkušenostmi, trpělivostí a respektem.

Každý senior i student dostane svůj pracovní manuál, podle kterého budou při výuce postupovat. Obsah výuky vychází z našich minulých zkušeností i předchozích požadavků seniorů, bude však přizpůsoben i potřebám aktuálních účastníků. Každý student bude mít na starost jednoho seniora, kterému přizpůsobí styl a rychlost předávání informací.

HLASOVÁNÍV každém regionu čtenáři volí ze tří veřejně prospěšných projektů ten, který získá nejvyšší příspěvek.
Na realizaci projektu s největším počtem hlasů přispěje Globus částkou 130 000 korun, druhé místo získá 80 000 korun a třetí 50 000 korun.
Vybranému projektu můžete udělit jeden hlas denně až do 31. 5. Děkujeme, že chcete spolu s námi vytvářet Lepší svět!

Hlasovat můžete na https://www.globus.cz/o-globusu/spolecenska-odpovednost/lepsi-svet.html.