Středoškoláci se v celodenní akci zúčastnili osvětových přednášek o prevenci před nakažením virem HIV, pohlavními chorobami nebo různých druhů rakoviny. S odborníky debatovali o rizicích užívání drog i jejich nelegální výrobě a prodeji. Řeč byla rovněž o pohlavním zneužívání, prostituci, antikoncepci a dalších tématech.

„Studenti například nabyli nové vědomosti o rizicích spojených s užíváním internetu, kyberšikaně a o Facebooku, o kterém si mysleli, že jej znají důvěrně," řekl jeden z kantorů školy Jakub Dziergas.

V tělocvičně se studenti aktivně zapojili do multimediální a interaktivní přednášky s mladými Američany z kapely World Road Trip a v učebně hudební výchovy si se členy havířovského křesťanského seskupení Fusion vyzkoušeli, jak se dělá rock-popový pěvecký sbor.