Ten připomíná české oběti tzv. sedmidenní války s Polskem a po této válce následujícího tzv. plebiscitního období během československo-polského sporu o Těšínsko.

Kromě žáků a studentů z Orlové, Českého Těšína a Bohumína byli přítomni také zástupci Muzea Těšínska, Klubu vojenské historie a Československé obce legionářské.

Akce se konala pod záštitou a za účasti starosty města Orlová, místostarosty Bohumína a květiny přišli jménem Moravskoslezského kraje položit první náměstek hejtmana Lukáš Curylo a vedoucí odboru kultury a památkové péče Karin Veselá.

Iva Lupková