Žáci odjeli do města Filey spěti návrhy ekologických domů, na kterých se podíleli studenti Jan Kolář, Petr Koždoň, Adam Kermes, Alice Hastíková a Petra Kufová. Do Anglie vezli také video vytvořené Ivanou Hvolkovou a Andreou Havlíkovou o třídění elektrospotřebičů a domácí video o separaci odpadů vdomácnosti.

Prezentaci na téma rekonstrukce panelového domu zpracovala Jana Labudková a posledním tématem bylo topení vdomácnostech od Silvie Večerkové a Martiny Helisové.

Na programu setkání ve Filey byla kromě prezentací projektů, také prohlídka místní školy a okolí, setkání se starostou města a konzultace způsobů a nových nápadů na šetření energie, snižování škodlivých emisí a správném třídění odpadu.

„Rovněž zde bylo rozhodnuto téma pro příští rok, který ponese název Náš ekosystém, moje město. Budou vněm zahrnuty například body: Zasaď strom (spolupráce smagistrátem), Homevideo, při kterém budou mít studenti za úkol natočit video o problémech automobilové dopravy vnašem městě,“ řekla vedoucí projektu Hedvika Gáletová.

Škola se do ekologického projektu zapojila již vroce 2005, který je financován zfondů Evropské unie. Na tématech společně pracuje se školami zFrancie, Anglie, Španělska a Kypru. Vprvním roce byly zpracovány projekty na téma Nás ekosystém, naše škola, pro letošní rok to je Náš ekosystém, můj dům a vpříštím roce to bude tématem Náš ekosystém, moje město.

Další setkání se bude konat letos vlistopadu, kdy bude havířovská stavební škola hostit zástupce ostatních států vHavířově.