Krevní centrum ve Frýdku-Místku s pobočkami v Havířově, Bohumíně a Valašském Meziříčí nabízí zvýhodnění studentům, kteří nemohou čerpat výhody běžných pracujících dárců. Ti mají ze zákona nárok na placené volno a snížení daňového základu. Dárci z řad studentů získají pětisetkorunu, a pokud chtějí, tak i omluvenku do školy.

„Dárci postupně dovršují věk, který je limitní a my je musíme nahrazovat mladšími. Proto oslovujeme studenty středních a vysokých škol, aby pomohli darováním krve a plazmy při léčbě svých spoluobčanů,“ řekl marketingový manažer Krevního centra Foldyna.

Základními podmínkami je plnoletost, hmotnost přesahující 50 kilogramů a dobrý zdravotní stav. Před každým odběrem musí dárce vyplnit dotazník. Mimo jiné v něm prohlašuje, že v posledním půlroce nepodstoupil tetování, neužíval návykové látky a léky, které dárcovství vylučují.

„My se snažíme studentům vycházet vstříc při objednávání odběrů, aby jim to nekomplikovalo studium nebo praxi. Studenti si o možnosti odběru povídají mezi sebou. Informace také čerpají na internetu. Vůbec nejlepší je přijít tady k nám, my jim vše vysvětlíme,“ zve mladé dárce vedoucí sestra havířovského krevního centra Jana Geryková.

Plazmu přišla ve středu poprvé darovat také Kristýna Bernardová: „Mi o dárcovství řekla mamka. Já jsem si o tom něco našla na internetu, že takto můžu pomoci jiným lidem. Tak proč to nezkusit, když jsem zdravá. Byla jsem nervózní, bála jsem se, jestli to nebude bolet. A nakonec to proběhlo bez problémů, takže jsem ráda. To, že za to dostanu nějaké peníze, je motivace a určitě se zmíním i spolužákům.“

Společně s odběrem plazmy se provádí i odběrem krve na kontrolní testy. Bezpečnost je totiž při dárcovství na prvém místě, a to jednak při samotném odběru krve či plazmy, ale také při zpracování a užití pro příjemce.

„Jako jedni ze tří center v republice používáme metodu NAT, kdy jsme schopni ve velmi krátkém časovém úseku zjistit, zda se v darované krvi nebo plazmě nenachází nějaké protilátky na HIV, hepatitidy A, B, C, parvovirus a další,“ uvedl Foldyna.

Při dárcovství se pamatuje také na situace, kdy se člověk rozhodne, například kvůli svému okolí, darovat krev s vědomím, že nesplňuje podmínky, nebo nechce, aby jeho krev byla dále využita. Může jít o zatajovanou sexuální orientaci nebo nemoc. Z dárcovství se může nechat diskrétně vyřadit.