Sobotní svěcení proběhne v závěru mše, kterou povede biskup Ostravsko-opavské diecéze František Lobkowicz. V pondělí od kostela vyjde ve čtyři hodiny odpoledne průvod, který bude doprovázen dechovou hudbou a povoz se zvony bude tažený koňmi. Dojde ke kostelu sv. Marka, kde budu zviny naistalovány a dojde 
k prvnímu zvonění. „Zvony mají snížené tóny, aby tvořily zvukovou harmonii se zvony, které jsou v kostele Povýšení svatého Kříže, zvonění bude synchronizované," vysvětlil správce farnosti Tomáš Hejda.