Svibické sídliště bylo dlouhá léta odstrašujícím příkladem socialistické urbanistiky. Za posledních 20 let se ale hodně proměnilo, domy i jejich okolí prokoukly. Jsou tu ale věci, které ideální zdaleka nejsou. Jak to vidíte vy?
Nebudu říkat, že vše je zalité sluncem, ale faktem je, že Svibice prošla v posledních letech velkou revitalizací. Zatímco v minulosti tady bydleli lidé, kteří se do této oblasti stěhovali za prací a nájemníci se v těch domech často ani neznali. A bydlení bylo mnohdy neosobní. Podle mě si ale většina lidí za ty roky vytvořila k tomu místu vazbu a líbí se jim tam. Kdybyste se tam lidí zeptal, tak vám řeknou, že by odtamtud nešli, že si to tam zvelebili, zvykli si a že chtějí tam žít. Já osobně vnímám obrovskou proměnu Svibice velmi pozitivně. Třeba proto, že jsem tam dlouhé roky učila na základní škole a v tomto prostoru se denně pohybovala.

Sídliště se tehdy stavělo pro potřeby bydlení zaměstnanců Třineckých železáren a dolů na Karvinsku. Postupem doby ale byty měnily majitele. Jaké je tam vlastnické složení dnes?
Jak říkáte, byty na sídlišti Svibice mají různé majitele, řada domů přešla do osobního vlastnictví, část je v majetku společnosti CPI (bývalé byty Třineckých železáren - pozn. red.) i firmy Heimstaden (bývalé byty OKD – pozn. red.). Některé byty patří i Bytovému družstvu Těšíňan.

Když jste mluvila o té revitalizaci, můžete specifikovat, čeho konkrétně se na sídlišti Svibice týkala?
V prvé řadě chci připomenout, že v programovém období 2009 – 2015 bylo na maximum využito dotačních titulů v rámci IPRM (Integrovaný plán rozvoje města – pozn. red.) ve výši přes 113 milionů korun. Celkové náklady však byly o padesát milionů vyšší. Sídliště Svibice díky tomu prošlo razantními změnami, opravilo se všechno, co se dalo, a na tyto kroky se soustavně navazuje. Před deseti lety například prošla kompletní rekonstrukcí MŠ a ZŠ Pod Zvonek, poté i Mateřská škola Čáslavská, stejně jako mateřská škola Okružní a část mateřské školy Polní.

Školy a školky jsou sice důležité, ale lidi na tak velkém sídlišti zřejmě trápí i něco jiného, například parkování. Vím, že to je problém, o kterém se na sídlišti mluvilo vždycky…
Určitě. Parkování na sídlišti, budovaném před 40 lety, je dnes problém všude, nejen ve Svibici. S tím se potýkají i jiná města, jiná sídliště. Tady město také dlouho hledalo optimální řešení, postavila se nová parkovací místa, provedla se změna dopravního řešení, zjednosměrnily se ulice, možnost parkování na sídlišti se zvýšila také s vybudování prodejny Lidl a vznikla i nějaká další parkoviště, například u učebny plavání.
Faktem je, že parkování je asi největším terčem kritiky obyvatel sídliště Svibice. Lidé městu často navrhují, aby vybudovalo parkoviště místo zbylých zelených ploch třeba u ZŠ Slovenská a podobně. Tam ale podle územního plánu parkoviště stavět nelze, protože ten prostor je do budoucna určený pro bydlení. Pokud se vrátím do současnosti, nemyslím si, že bychom měli za každou cenu stavět parkoviště na úkor zeleně.

Stavbu parkovacího domu jste nezvažovali?
Momentálně ne. Plány jsou jedna věc, ale je třeba se dívat na finanční možnosti města. Navíc problém je také v tom, že jsou rodiny, které mají i více než dvě auta. A takový nápor nelze ani vyšším počtem parkovacích míst uspokojit. Neznám město, které by to umělo vyřešit. Ani parkovací dům podle mne není řešení.

Jaké investice v nejbližší době ve Svibici plánujete?
Na základě podnětů občanu se připravuje rekonstrukci chodníku podél celé ulice Slovenská, kde je ještě popraskaný litý asfalt a veřejné osvětlení uprostřed chodníku. V plánu máme také revitalizaci na přístupových chodnících okolo sportovního areálu Frýdecká. V minulosti se tam vybudovaly tzv. mlátové chodníky, které nejsou úplně ideální. Ještě letos tam máme v plánu nějaké menší opravy a do budoucna se počítá s jejich vydlážděním.