„V Bohumíně přidali hned dva termíny svozu bioodpadu. Pracovníci BM servisu vyvezou hnědé nádoby od domkařů kromě dneška ještě 20. a 27. listopadu," řekla mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.

Zatímco od karvinských rodinných domů bude biologický odpad odvezen ještě v druhém prosincovém týdnu, v Havířově nebo Českém Těšíně končí svoz skutečně dnes.

Na některých stromech ale listí stále zůstává, co tedy dělat, když už úklid a svoz nestihnete? „Lidé mohou odpad odevzdat v některém ze sběrných dvorů, které fungují celoročně," vysvětluje Šárka Měřičková, mluvčí společnosti A.S.A., která zajišťuje svoz odpadu v Českém Těšíně.

Technické služby v Karviné nabízejí také individuální odvoz bioodpadu. Pokud by někdo nechtěl čekat na pravidelný svoz a listí se chtěl zbavit hned, může si individuálně odvoz tohoto odpadu objednat. Za tuto službu ale musí zaplatit.

Proč listí nespálit?

Nasnadě je otázka, proč spadané listí nespálit? Zatímco v Karviné pálení listí zakazuje obecní vyhláška, v Orlové pálení spadaného listí zakázáno není.

„Pálení listí nemáme ošetřeno žádnou veřejnou vyhláškou, dle zákonů se listí pálit může, ale pouze v suchém stavu, na bezpečném místě a tak, aby tato činnost neobtěžovala okolí," řekla mluvčí města Orlové Nataša Cibulková.

Bioodpadu každým rokem přibývá

V Havířově začali se svozem biologického odpadu v roce 2006, tehdy občané odevzdali 419,06 tun, v minulém roce to už bylo 1 591, 96 tun biologicky rozložitelného komunálního odpadu, který byl odvezen ke zpracování na kompostárnu. Kontejnery na bioodpad letos přibyly na 28 místech Bohumína v blízkosti rodinných domů, zahrádek, fotbalových hřišť a zahrádkářských osad.

V Českém Těšíně mohou lidé tento odpad odevzdat zdarma ve sběrném dvoře, nebo si mohou objednat zpoplatněný svoz pomocí speciálních nádob. Když tuto službu začali v roce 2005 nabízet, využilo ji 40 občanů, dnes svoz probíhá od 95 domů. V Bohumíně zájem stoupl ještě více, z původních 40 zájemců dnes svoz biodpadu využívají tři stovky domkařů.

Lidé jsou spokojení

Svoz bioodpadu přímo od domů a zahrad si lidé pochvalují. Společnost SMO, která zajišťuje svoz odpadu v Orlové, provedla v minulém roce dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost obyvatel se službami spojenými se separací odpadů.

Svou spokojenost se službami spojenými se svozem bioodpadu vyjádřilo 71 procent dotázaných a i v ostatních městech jsou za jedno tato služba je veřejností velmi dobře hodnocena.