Investor modernizace, kterým je Správa železniční a dopravní cesty, městu sdělil, že prodloužení zastřešení nástupišť je možné pouze v případě, že si na to město zajistí peníze.

„Z hlediska požadavků norem je nový rozsah zastřešení zcela dostačující a je dokonce plošně rozsáhlejší. Pouze není možno nastupovat do všech vozů dlouhé vlakové soupravy ze zastřešené plochy," uvedl ředitel odboru přípravy staveb SŽDC Petr Hofhanzl.

Město žádalo investora opakovaně o nápravu, psalo i na ministerstvo dopravy. V této snaze nás podpořili dopravci soukromí i České dráhy. Českotěšínské nádraží je totiž důležitým dopravním uzlem, kde staví rychlíky a mezinárodní vlaky, z nichž mnohé mají deset i více vagonů.

Místostarostka Českého Těšína Gabriela Hřebačková připomněla, že město má ke stavbě námitky už od roku 2012 a nesouhlasilo s plánovaným zkrácením zastřešení. SŽDC i přes připomínky města dokumentaci neupravila.

Nové zastřešení nástupišť na českotěšínském nádraží je očividně krátké.

„Původní zastřešení druhého a třetího nástupiště v délce 203 metrů investor odstranil a nahradil jej novým, o více než polovinu kratším. To stačí na zhruba 3,5 vozu, na 4. nástupišti ani ne celého jednoho vozu. Za nepříznivého počasí lidé nastupují do svých vagonů promočeni," vysvětlila Hřebačková.

Město ale nemůže investovat do cizího majetku. „Rádi zajistili komfort cestujícím z celé velké slezské aglomerace, a nejen jim, ale nemůžeme použít prostředky z rozpočtu města na investice, například místo do opravy komunikaci na dostavbu železniční infrastruktury, která je v majetku společnosti SŽDC," řekla mluvčí Českého Těšína Dorota Havlíková s tím, že nejen zástupcům města není jasné, proč se SŽDC snažila ušetřit na komfortu cestujících zrovna v tak významném železničním uzlu jako je Český Těšín.

Málo laviček na perónech

Vedení města si stěžovalo i na to, že na perónech po rekonstrukci za více než miliardu korun ubylo laviček.

„Současný trend je takový, že se na nástupiště umisťuje minimální počet laviček, aby se lidé na nástupištích zbytečně nezdržovali a přicházeli z výpravní budovy až před odjezdem vlaku," reagoval Hofhanzl.

Jedinou připomínkou, na kterou investor reagoval pozitivně, je žádost o instalaci zábran proti holubům, kteří hnízdí v zastřešení a znečišťují pasažéry a nové nástupiště.

„Na základě dodatečného podnětu města jsme se rozhodli tuto záležitost řešit a v současné době projednáváme změnu stavby spočívající v doplnění kompletní ochrany proti holubům v rámci celé železniční stanice," dodal zástupce investora Petr Hofhanzl.