Až takto se dalo řešit fyzickému a verbálnímu napadení jednoho ze zaměstnanců právě tajemnicí úřadu Evou Kwiczalovou, k němuž došlo v prosinci loňského roku přímo před kanceláří sekretariátu starostky. Podle napadeného úředníka to prý nebylo poprvé.

Proč Krajský úřad nesouhlasil s odvoláním tajemnice městského úřadu, se však redakce nedozvěděla. „Požadované informace nemůžeme poskytnout, neboť média nejsou účastníkem správního řízení o udělení souhlasu ředitele krajského úřadu s odvoláním tajemníka obecního úřadu. Zároveň toto správní řízení nebylo dosud ukončeno, neboť běží účastníkům řízení odvolací lhůta proti vydanému rozhodnutí,“ napsala redakci mluvčí Krajského úřadu Miroslava Chlebounová.

Krajští úředníci redakci s dotazy odkázali na město Český Těšín resp. starostku města, jako adresáta rozhodnutí. „Tato toto správní řízení, na rozdíl od krajského úřadu, nevede, a tedy překážka poskytování informací u ní není,“ zní stanovisko krajského úřadu.

Starostka Českého Těšína se však okolnosti nesouhlasného rozhodnutí kraje prozradit nechtěla s tvrzením, že jsou to záležitosti interního šetření, které sdělovat nebude.

Odmítla také sdělit, zda s tajemnicí proběhlo v záležitosti napadení nějaké kárné řízení a zda dotyčná byla či nebyla jakkoli potrestána.

Policie letos v lednu redakci potvrdila, že po řádném zadokumentování a prověření věci, byla níže uvedená událost oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání.

Samotná tajemnice úřadu Eva Kwiczalová se k incidentu nikdy veřejně nevyjádřila.