Expozice je uspořádána po desetiletích. Zaznamenává vše důležité ze života souboru, vystoupení na jednotlivých festivalech, zájezdy, které Slezan podnikal v Asii a Evropě, ale také krojové součástí. Připomíná rovněž osobnost již nežijící členky souboru paní Jiřiny Králové, průkopnice lidového kroje v Těšínském Slezsku, která se věnovala rekonstrukcím a propagaci lidových krojů a lidové kultury těšínského regionu. Další část představuje kalendář lidových krojů, který vznikl ve spolupráci s Muzeem Těšínska v roce 1997. Představuje všechny kroje, v nichž členové Slezanu vystupují od těšínského, přes jablunkovský, horalský, po hornický a orlovský.

Závěr tvoří společná výstava, která se uskutečnila před deseti lety v Těšínském divadle u příležitosti padesáti let obou souborů, tedy pěveckého sdružení Slezan a Folklorního souboru Slezan. Na výstavě jsou k nahlédnutí rovněž kroniky souboru a celek dotvářejí dva kroje, těšínský a horalský.

EMILIE ŚWIDROVÁ