S blížícím se jarem začínají technické služby v jednotlivých městech s pravidelným svozem bioodpadu nejen od domkařů a zahrádkářských osad, ale nově také z některých sídlišť.

V Karviné se začne svážet v pondělí 9. března. Harmonogram pro jednotlivé městské části najdou lidé na webu města v sekci věnované odpadům.

„Začíná se centrálním Fryštátem a každá městská část má svoz minimálně jednou týdně, takže lidé tomu mohou například přizpůsobit sekání trávy. Svážet se bude až do prosince, pak během ledna opět hlavně stromky," řekla mluvčí města Šárka Swiderová.

V průběhu května dostanou nově možnost separovat bioodpad také na některých sídlištích, kde budou technické služby postupně rozmisťovat kontejnery. „Z minulých let máme vytipovaná místa, kde se lidi starají o zahrádky před domem, kde stříhají živý plot apod. Na vybraná místa umístíme hnědé kontejnery na bioodpad," prozradil ředitel Technických služeb Karviná Zbyněk Gajdacz.

Zatím však kontejnery nejsou, výrobce je ještě nestihl dodat. „Jakmile je dostaneme, hned je rozmístíme na vybraná místa," říká pracovnice technických služeb Karviná Martina Mnichová.

Podobný záměr mají v Havířově, kde také plánují rozmístit sběrné nádoby na bioodpad na vybraných místech na sídlištích. „Projekt se nám osvědčil. Jen jsme museli po tříměsíčním vyhodnocení změnit stanoviště v Havířově-Městě. Od rodinných domků zatím vyvážíme bioodpad sebraný do pytlů, v průběhu jara rozdáme popelnice i „domkařům"," řekla mluvčí města Eva Wojnarová.

V Orlové se od domkařů sváží bioodpad od jara do podzimu. „Kromě toho je v okrajových částech, případně v blízkosti zahrádkářských kolonií, rozmístěno 32 hnědých kontejnerů na biologický odpad," informovala mluvčí města Nataša Cibulková.

Nejen obyvatelé sídlišť ale mohou využít i sběrných dvorů, kam mohou kdykoliv biologicky rozložitelný odpad odvézt.

V Českém Těšíně mají jiný systém. Lidé si mohou přistavení speciální sběrné nádoby na biodpad zaplatit. Ročně je to přijde na necelých 900 korun. Vývoz nádoby o objemu 240 litrů je jednou za dva týdny. „Bezplatně pak mohou lidé odevzdávat veškerý bioodpad v našem sběrném dvoře. Odpad ze zahrad a domácností je zpracováván v kompostárně," říká mluvčí města Dorota Havlíková.