Její majitel a provozovatel školy, krajský úřad, už roky deklaruje, že budovu v nevyhovujícím stavu asi nechá zbourat a výuku přesune do upravených a volných prostor tamního gymnázia a obchodní akademie.

S tím ale nesouhlasí petiční výbor některých příznivců školy, jehož zástupkyně Táňa Grocholová vystoupila i na nedávném zasedání orlovských zastupitelů. Ti pak odhlasovali, že se orlovští radní poptají rady kraje, za jakých podmínek by budova i výuka mohla přejít pod město. V praxi k tomu ale zřejmě nakonec nedojde.

„Město si nemůže dovolit převzít budovu v takovém stavu, vždyť na její potřebnou rekonstrukci a další provoz určitě nemáme finance. Od krajského úřadu jsme takto v minulosti již některé budovy – byť bezúplatně – převzali a dnes nevíme, co s nimi. Výsledek hlasování mne tak trochu překvapil, většina zastupitelů před tím v diskuzi deklarovala něco jiného,“ řekla orlovská místostarostka Petra Ječmionková.

Souhlasí i zástupci opozice. „Převzali jsme třeba budovu bývalé pomocné školy, pro kterou se dodnes nenašlo smysluplné využití. Co se týče základní umělecké školy, myslím si, že její osud je již daný, ta budova je ve velmi špatném stavu, kvůli úbytku žáků není ani plně využívaná, kvůli tomu se i zvyšuje školné a někteří rodiče tak už děti vozí raději do uměleckých škol v okolí. Stěhování školy do nových prostor tak vidím v budoucnu jako nejlepší řešení,“ podotkl zastupitel Petr Koláček.

Za budovu školy se již několik let „pere“ zmíněný petiční výbor, který několikrát jednal s vedením města i kraje. Proč?

„Kdyby kraj o budovu řádně pečoval, nemusela by dnes být v takovém stavu. Má jedinečný koncertní i divadelní sál a další zázemí pro uměleckou činnost, které nové prostory neumožní vybudovat. Navíc, i na menší koncerty zde přijíždějí rodiče žáků a další známí, což mnohdy činí okolo padesáti automobilů. Parkovat takto u nových prostor v centru města bude nemožné. Budova ZUŠ i budova po obchodní akademii, kde by se umělecká výuka měla přesunout, jsou navíc obě stejně staré. Kdyby kraj investoval do opravy stávající budovy ZUŠ a pak ji opravenou převedl pod město, bylo by to podle nás levnější řešení, než stěhování,“ argumentuje již roky za petiční výbor Táňa Grocholová.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje pak tento týden Deníku řekl, že s bezúplatným převodem budovy a výuky pod město by zřejmě nebyl problém. O tom, že by ale současný majitel budovu ještě před tím opravoval či rekonstruoval, zmínka nepadla.