Obě nemocnice proto přijaly závazné stanovisko a rozhodla, že otcové, pokud na tom budou vysloveně trvat, mohou být přítomni dvě hodiny po porodu v rámci takzvaného bondingu, v případě splnění přísných hygienicko-epide-miologických podmínek.

„Tatínka otestujeme – bude požádán o podepsání Podmínek návštěvy zákonného zástupce, zjistíme jeho aktuální zdravotní stav, případné příznaky, anamnézu, změříme mu teplotu. Pokud bude vše v pořádku, převleče se do operačního pláště, rukavic, brýlí, roušky, operační čepice, návleků na obuv a kalhoty a následně takto vybaven je puštěn k matce a dítěti,“ vysvětlila mluvčí mluvčí Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj Věra Murínová.

Toto opatření platí od úterý 7. dubna. Více informací na stránkách obou nemocnic.