Akce se konala na Ostravské ulici. Někteří řidiči místo tlumených nebo denních světel používají mlhovky. Jiní jezdí jen se zapnutými obrysovými světly, jiní zapomínají rozsvítit úplně. „Já myslel, že mám zapnutá denní světla a ony to byly obrysovky," divil se jeden z řidičů, který ve Škodě Fabia neznal funkce přepínače světel.

Kontrola byla především preventivní. U většiny vozidel technici zjistili, že světlomety svítí buď pod nebo nad předepsané hodnoty. Pokud to bylo možné, pomohli technici řidičům světlomety nastavit.

„Jde o to vysvětlit řidičům, že i malá odchylka od předepsaného nastavení se může projevit tím, že řidič například neuvidí chodce pohybujícího se po krajnici nebo naopak oslňuje protijedoucí motoristy," řekl Pavel Rakus z BESIP.

Dopravní policisté si ke kontrole vybírali namátkou především starší vozidla nebo auta, u kterých některé světlo nesvítilo.

„Jde o preventivní akci zaměřenou na osvětlení vozidel. Policisté však samozřejmě provedli klasickou kontrolu technického stavu, dokladů a řidiče podrobili dechové zkoušce na alkohol. Dva řidič zaplatili tisícikorunovou pokutu za sjeté pneumatiky," uvedl policejní mluvčí Jaroslav Kus.