Město se tak dál plánuje odpojit od karvinské teplárny a založit nový podnik ENVEZ, ve kterém bude se 49 procenty akcií minoritním vlastníkem. Většinovým akcionářem se stane ČEZ ESCO. Na Deník se obrátilo velké množství čtenářů, kteří požadují po městu vysvětlení.

Havířov dosud odebírá teplo pro firmy a sedmdesát tisíc obyvatel z Tepláren Karviná patřících Veolii. Distribuci zajišťuje Havířovská teplárenská společnost, kde je město stoprocentním vlastníkem. To by se mělo změnit. Město se chce odpojit od centrálního zdroje tepla a vybudovat decentralizované plynové kotelny, kogenerační jednotky a fotovoltaické elektrárny.

close Redakce Deníku má smlouvu Havířova s ČEZ ESCO k dispozici. Na některá ustanovení upozornili na zasedání zastupitelstva jak občané Havířova, tak i opozice. info Zdroj: Deník/Ondřej Dluhí zoom_in Redakce Deníku má smlouvu Havířova s ČEZ ESCO k dispozici. Na některá ustanovení upozornili na zasedání zastupitelstva jak občané Havířova, tak i opozice.

Podobný projekt realizoval ČEZ už v Jablonci, kde teplo od července 2021 proudí do domů a bytů mimo jiné z pěti nových kogeneračních jednotek, které zároveň dodávají do sítě elektřinu. Celou investici ve výši 80 milionů korun hradila společnost ČEZ Energo. Na území Havířova by podobných jednotek mělo vyrůst devatenáct.

Redakce Deníku má smlouvu Havířova s ČEZ ESCO k dispozici. Na některá ustanovení upozornili na zasedání zastupitelstva jak občané Havířova, tak i opozice. Město se ve smlouvě zavazuje například zajistit změnu územního plánování nebo zajistit výběr dodavatele tepla pro Havířov na dobu minimálně patnácti let. Žádná ze stran není oprávněna smlouvu vypovědět, odstoupit od ní, či ji jednostranně ukončit.

„Pokud by například město neplnilo svoje smluvní povinnosti, pak ČEZ ESCO může převzít plné vlastnictví společnosti ENVEZ za cenu určenou znalcem, kterého si ČEZ ESCO vybere. Ale jeho činnost zaplatí statutární město Havířov,” nastínila některé další problémy smlouvy jedna z občanek města na zasedání zastupitelstva. A odkup takových akcií dle smlouvy nepodléhá souhlasu valné hromady. „Proč budovat na území města dalších 19 komínů oproti jednomu, který je navíc jinde?” ptal se vedení města na jednání zastupitelstva Eduard Heczko (KSČM) a narážel tak na fakt, že město bere teplo od karvinské teplárny, což je 60 let prověřený způsob. „A kdo se v tak zásadní věci zeptal na názor občanů? Referendum je oprávněný požadavek,” pokračoval zastupitel.

Jako problémové se jeví i zastoupení v představenstvu nového podniku ENVEZ. ČEZ ESCO nominuje dva členy představenstva včetně předsedy, Havířov jednoho člena. V případě rovnosti hlasů má rozhodující hlas předseda, tedy ten, koho vybere ČEZ ESCO. ČEZ ESCO tak získá dvoutřetinové zastoupení v představenstvu a dozorčí radě podniku ENVEZ, což neodpovídá poměru 51 procent akcií ČEZ ESCO a 49 procent v držení města. Plánované kogenerační jednotky na zemní plyn přitom budou ve stoprocentním vlastnictví firmy ČEZ Energo, připomínal už před Vánocemi Ekonomický deník.

Předsedou tříčlenného představenstva ENVEZ je David Bauer, dalším členem Igor Bezděk. Za Havířov je členem představenstva René Chrobok (ANO). Předsedou tříčlenné dozorčí rady ENVEZ je Kamil Čermák, místopředsedou Lukáš Roubíček, třetím členem dozorčí rady je Leoš Lukaštík, zastupitel Havířova za ODS, který hlasoval pro smlouvu s ČEZ ESCO. „Výhody založení tohoto společného podniku spatřuji ve vytvoření konkurenčního prostředí, které by mělo být ku prospěchu všech občanů města, kteří vytápějí svá obydlí dálkovým teplem. Podobný proces bych uvítal také ve vytvoření konkurenčního prostředí v městské hromadné dopravě v Havířově,” vysvětlil důvody svého hlasování Leoš Lukaštík a dodává, že strach o budoucnost podniku nemá. „Garanci férového jednání ze strany ČEZ ESCO spatřuji v tom, že tuto firmu vlastní ze 100 procent ČEZ, jejíž akcie jsou z velké většiny v rukou státu, tudíž nepředpokládám žádné nekalé jednání vůči městu,” řekl Leoš Lukaštík.

ODS je v Havířově v opozici, ale i druhý zastupitel strany hlasoval pro. „Vždy budu hlasovat pro zvýšení konkurenčního prostředí. Proto jsem hlasoval pro smlouvu, aby vznikla alternativa možnosti vytápění proti současnému stavu, kdy společnost Veolia nemá žádnou konkurenci a tím pádem zde není žádný tlak na zlepšování služeb a neexistuje možnost obrany ze strany města i občanů proti zvyšování cen. Věřím právnímu oddělení a vedení města, že smlouva je připravena ne nevýhodně pro město a je vyvážená. Zároveň věřím, že partner, společnost ze skupiny ČEZ, jejíž většinový vlastník je Česká republika, se bude chovat korektně,” vysvětlil Deníku Radomil Schreiber.

Pokud se městu společný projekt podaří dotáhnout, je otázkou, co bude s Havířovskou teplárenskou společností (HTS), jejíž stoprocentním vlastníkem je město a která má základní kapitál 344 milionů korun. Ředitelem HTS je Radim Hanzel (ČSSD). Bratr bývalého poslance za ČSSD a karvinského primátora Tomáše Hanzela na hlasování zastupitelstva o smlouvě s ČEZ ESCO nebyl. Naopak přítomen byl a pro smlouvu hlasoval Marek Světnička, místopředseda HTS a zastupitel za Společně pro Havířov. „V nově vzniklé firmě vidíme možnost vytvořit konkurenční prostředí (pro Veolii) pro budoucí výběr dodavatele tepla a předpokládáme, že takto dosáhneme nejnižší možné ceny tepla na trhu,” upřesnil za zastupitelský klub Společně pro Havířov.

Projekt, jenž podle dřívějších prezentací města počítá se společnou investicí přes jednu miliardu korun, prošel na zastupitelstvu o dva hlasy. Aby mohla být akcionářská smlouva schválena, byl nutný souhlas nadpoloviční většiny z 43 zastupitelů města, tedy 22. Pro návrh jich hlasovalo 23. Z ANO hlasovali pro smlouvu Josef Bělica, Stanislava Gorecká, Ondřej Baránek, Alena Olšoková, Róbert Masarovič, Iveta Kočí Palkovská, Jan Veselý, Iva Georgiu, Radim Kalus, Jan Dostal, Petr Wala a Jakub Chlopecký. Z ČSSD byli pro Jana Feberová, Alena Zedníková a Pavel Rapant. Z Hnutí pro Havířov zvedli ruku Daniel Vachtarčík, Bohuslav Muras a Rudolf Šimek. Z hnutí Společně pro Havířov - Koalice KDU-ČSL a STAN hlasovali pro akcionářskou smlouvu Bohuslav Niemiec, Jan Szturc a Marek Světnička. A z ODS se za smlouvu postavili již zmínění Radomil Schreiber a Leoš Lukaštík.

Deník oslovil všechny tyto zastupitele s otázkou, proč pro smlouvu hlasovali. Z třiadvaceti odpověděli pouze tři - Marek Světnička, Radomil Schreiber a Leoš Lukaštík. Proti návrhu byli Milada Halíková, Eduard Heczko, Markéta Fikáčková (všichni KSČM), Martin Rédr, Kristýna Ganaj Němcová, Jaroslav Kocián, Martin Kmec (všichni Piráti) a Darja Škutová (SPD). René Pustějovský (SPD) a Šárka Suchánková (Hnutí pro Havířov) nehlasovali. Ostatních deset zastupitelů na jednání nebylo.

Primátor Josef Bělica (ANO) zatím kroky města směrem k novému způsobu dodávání tepla havířovským domácnostem, školám, školkám i komerčním objektům nevysvětlil. Jeho tiskový odbor slíbil Deníku k tématu rozhovor, doposud se tak ale nestalo.