„Centrální zásobování teplem z nového teplovodu, který vede od elektrárny z Dětmarovic, přinese obyvatelům města minimálně pětinovou úsporu za vytápění a teplou vodu,“ řekl místostarosta Josef Plášil.

Vybraný dodavatel vzal na svá bedra vše spojené s teplem na dobu příštích 20 let. Na teplovod budou napojeny městské byty a domy, školy a kulturní a další zařízení města, stejně tak i soukromé objekty.

„Město má zajištěnu stabilní cenu tepla, která může být upravována pouze za předem daných podmínek,“ sdělila mluvčí Bohumína Lucie Balcarová.

Bohumín má v současnosti 40 domovních a blokových kotelen, které dodávají teplo do bytových i nebytových prostor. „Tyto kotelny byly vybudovány v období před zhruba 15 lety a v nejbližší době bychom museli investovat nemalé prostředky do jejich obnovy. Díky projektu zajistíme dlouhodobou kvalitní dodávku tepla a ušetříme za renovaci současných kotelen,“ řekla Balcarová.

Stavbaři do země uloží desítky kilometrů potrubí. „Do země v ulicích města vloží dělníci 14,3 kilometru potrubí. Deset kilometrů páteřního rozvodu bude zásobovat centrum Bohumína a zbylých 4,3 kilometru rozvede teplo v Bohumíně Záblatí,“ uvedla Balcarová.

Převážná většina objektů se na teplovod napojí už v příštím roce, zbylých devět městských objektů až v posledním roce stavby teplovodu.