Starostové dotčených obcí přišli na setkání se zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se dvěma požadavky. „Chceme, aby ŘSD ještě zvážilo možnost vést trasu z Havířova z Horní Suché dále na Stonavu a následně Český Těšín. Nyní projekt počítá s trasou Horní Suchá, Těrlicko, Třanovice,“ řekl starosta Těrlicka Martin Polášek.

A pokud trasa zůstane tak, jak je dnes plánovaná, žádá Sdružení pro přeložku silnice I/11, jehož jsou jednotlivé obce členy, aby se do plánů vrátila mimoúrovňová křižovatka mezi Hradištěm a Třanovicemi.

„Zpracovává se studie vlivu stavby na životní prostředí EIA, takže požadujeme, aby se počítalo a posuzovalo i s touto křižovatko. Bez ní je silnice pro obec Třanovice bezcenná. Všechna auta by se na dotčenou silnici dostala jediným nájezdem v Horních Tošanovicích a všechna doprava by tak projížděla středem Třanovic. Bylo nám sděleno, že zapracování křižovatky do projektu by neměl být problém,“ říká starosta Třanovic Jiří Tomiczek.

Trasa obchvatu Havířova bez námitek

Celý nový úsek označovaný jako přeložka silnice I/11, měří 19 kilometrů. Z poloviny má sloužit jako obchvat Havířova a poté jako tranzitní silnice. Trasu havířovského úseku nikdo nerozporuje.

„Za Havířov mohu říci, že je nám jedno, jestli se na D48 dálnici napojíme v Českém Těšíně, nebo Třanovicích, to je práce ŘSD. Pokud by z té alternativní trasy vzešlo, že je levnější, výhodnější, tak proč nevymyslet alternativní trasu. Je ale otázkou, zda je možné přes poddolované území alternativní trasu udělat,“ řekl po jednání TV Polar náměstek primátora Havířova Bohuslav Niemiec.

Pokud jde o druhou část trasy silnice, starosta Těrlicka Martin Polášek říká, že zatím jsou přípravy ve fázi, kdy se mohou prověřovat alternativy. „I proto jsme přišli s našimi požadavky. Chceme, aby nám někdo odpověděl, zda je možná i jiná trasa než jen ta už nakreslená,“ říká Polášek, který prý razí zásadu, že v takových případech je vždy důležité se společně domluvit.

Podle oslovených účastníků schůzky zástupce ŘSD uvedl, že s požadavkem v Třanovicích by neměl být problém. Druhý požadavek údajně nekomentoval.

Zda je možná změna trasy by mělo být známo v listopadu, dokdy má zpracovatel EIA dodat na Krajský úřad v Ostravě výsledky této studie.