Je to jako nekonečný příběh plný slibovaných termínů, kdy bude mít město moderní dopravní terminál. Podle posledního termínu se mělo začít stavět už v dubnu, teď se hovoří o červenci.

Terminál se má skládat z kompletně modernizované železniční stanice a přednádražního prostoru se zastřešenými autobusovými zastávkami a desítkami nových parkovacích míst.

Nová jáma, smuteční průvod.
Výbuch na Lazích připravil o život 92 horníků, od neštěstí uplynulo 100 let

Zatímco modernizaci nádraží má v režii Správa železniční dopravní cesty (SŽDC), přednádraží město. To zatím nechalo vykácet stromy a křoviny, aby mohlo předat prostor stavební firmě. Tu ale dosud nevybralo, protože odhadnutá částka 104 miliony se rozpočtářům zdála příliš podhodnocená a sami se při svých výpočtech dostali k vyšší nákladům.

Protože se navíc objevila potřeba upravit projekt, byla soutěž zrušena a radní rozhodli o vyhlášení nové s doplněnou dokumentací.

Pokud vše půjde podle plánu, mohla by vítězná stavební společnost převzít staveniště v polovině července. Následně bude mít 540 dnů na to, aby dílo dokončila.

Budoucí podoba prostoru před železniční stanicí v Havířově.Zdroj: Město Havířov

Práce mají být koordinovány se SŽDC, aby byl zachován provoz železniční stanice. V první fázi bude odbavování cestujících probíhat ve velké nádražní hale. Před nádražím však budou vybudovány provizorní autobusové zastávky. Stavebníky totiž čeká budování nové kanalizace s retenční nádrží pro zachytávání až 70 kubických metrů dešťové vody, přeložky sítí, stavba vozovky, chodníků, zastřešení spojujícího nádraží s autobusovými zastávkami a ve finále budou zřízena nová parkoviště. Nechybí samozřejmě povinná bezbariérovost, řešení pro zrakově postižené a parkovací místa pro tělesně postižené.

Celý prostor přednádraží bude sledovat 11 nových kamer napojených na dispečink městské policie. Strážníci s jejich pomocí dohlédnou zejména na vandaly, výtržníky a kuřáky.

Hřiby nalezené v lese u Havířově 18. května 2019 panem Antonínem Winklerem.
OBJEKTIVEM ČTENÁŘE: Už rostou! Vyrazili jste o víkendu na houby?

Cestující veřejnost doufá nejen v brzké dokončení stavby, ale také v to, že dlouhá léta připravovaný dopravní terminál nabídne služby hodné 21. století. „Je sice hezké, že u nádraží bude stanoviště sdílených kol, ale budu si moci někde schovat i své vlastní kolo? Bude tam hlídaná kolovna? Budu moci čekat na autobus v čekárně, která bude v zimě vytápěná a v létě klimatizovaná, jaká je na autobusovém nádraží?“ ptají se lidé na sociálních sítích s tím, že informační systém o aktuálních odjezdech a případných zpožděních autobusů a vlaků berou jako samozřejmost.

Samotnou nádražní halu, která bude nadále patřit SŽDC, bude mít město v dlouhodobém pronájmu. Není sice památkově chráněná, ale podařilo se ji zachránit před demolicí. Její budoucí využití ještě není úplně stanoveno, v každém případě půjde o kulturní, společenské nebo dokonce i sportovní.