„S ohledem na konstrukční řešení stanovené projektovou dokumentací byly dřevostavby provedeny novodobými postupy, včetně navržených tesařských spojů,“ uvedl stavbyvedoucí Ivan Stryja z Beskydské stavební. Dodal, že realizaci komplikoval souběžně probíhající archeologický průzkum. 

Návrat starých Slovanů

Bohatý program připravili na sobotu při příležitosti otevření rekonstruovaného venkovního areálu archeoparku v Chotěbuzi-Podoboře pracovníci Muzea Těšínska. 

Pro malé i dospělé diváky byly k vidění ukázky ze života starých Slovanů v dobovém oděvu, módní přehlídka, hudební vystoupení, scénické a bojové ukázky nebo výcvik vojsk.

Návštěvníci se také mohli dozvědět něco o tom, jak staří Slované obchodovali, čím se živili, co si oblékali, nechyběly ukázky různých technik tkaní, zpracování kostí, kůže nebo jantaru - podrobnou reportáž z víkendu s bohatou fotogalerií najdete zde.

Raně středověká památka

Archeologická lokalita v Chotěbuzi-Podoboře je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínska.

Archeopark je až do konce září otevřen denně kromě pondělí do 17 hodin v zimních měsících pak do 16 hodin.

Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se ve zdejších lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, kdy na výšinné ostrožně na řekou vyrostla pravěká osada předslovanského osídlení.

O několik stovek let později ji na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko, jehož přibližnou podobu představuje areál Archeoparku.