Poslední rozloučení se koná v pátek 17. května ve 13 hodin římskokatolickém kostele v Masarykových sadech.

Bohumil Muroň na snímku z roku 2016.

Bohumil Muroň studoval českotěšínské gymnázium. Po válce se vrátil s matkou do Českého Těšína, ukončil přerušená středoškolská studia a v roce 1957 promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Později pracoval jako právník při výstavbě pivovaru Radegast Nošovice, kde se postupně propracoval až do funkce obchodního náměstka.

Za člena pléna Městského národního výboru v Českém Těšíně byl kooptován na uvolněný mandát v porevolučním období 7. února 1990. Ve volbách v listopadu 1990 kandidoval jako nezávislý na kandidátce Občanského fóra a Strany zelených do zastupitelstva města a 6. prosice 1990 byl zvolen starostou. Starostou byl také v letech 1994 – 1998 jako kandidát KDU-ČSL.