Neprůjezdné komunikace, chodníky a popadané stromy, které komplikovaly energetikům práci, jsou už odstraněné. Nicméně stále zůstává velké množství popadaných stromů, polámaných větví a dalších problémů.

„Hasiči začali odklízet větve a stromy v blízkosti základních škol. Pracovníci realizační firmy Trebro a Zámecký dvůr Havířov, kteří pečují o údržbu zeleně, navázali na likvidační práce o víkendu a pustili se do dalších poničených a polámaných stromů,“ uvedla na webových stránkách města mluvčí Těšína Nataša Cibulková.

Od dnešního poledne budou přistavovány i velkoobjemové kontejnery na nejpostiženější místa, aby se i lidé mohli zbavit polámaných větví, listí a dalších věcí.

Aktuálně budou přistaveny kontejnery na ulici Slovenská, dále bude kontejner u točny autobusů u centrálního hřbitova, na nábřeží Míru u objektu Povodí Odry a na sídlišti ONV. O jejich dalším rozmístění budeme občany průběžně informovat.

„Současně apelujeme na veřejnost, aby lidé nevstupovali do míst ohraničených páskou. Jedná se o nebezpečná místa, kde hrozí buď spadnutí stromu, nebo padání větví. Není to bezpečné. Uvést město do původního stavu není záležitostí dvou dnů, v jejichž průběhu se vyřešily ty nejdůležitější problémy, ale práce pokračují dál a budou probíhat postupně. Věříme, že to občané pochopí a budou vstřícní,“ vysvětlil starosta města Karel Kula.