To, co mnozí obyvatelé Českého Těšína mohou chápat jako nejapný žert, se stalo realitou. Jejich zastupitelé se budou po prázdninách zabývat otázkou, zda město nepřejmenovat. Netradiční materiál k projednání žádosti architekta Karla Cieslara předložila zastupitelům městská rada. Odborník v ní požaduje změnu názvu města z Český Těšín na Těšín. „To si snad děláte legraci? To nemají nic jiného na práci, než se zabývat podobnými nesmysly?“ reagovala například na informaci o chystaném jednání obyvatelka města Martina Kalábková. Svůj údiv a nechápavé reakce nad netradiční žádostí pak neskrývali ani ostatní oslovení obyvatelé města.

„Žádost byla adresována zastupitelům. Proto ji rada projednala a doporučila k projednání zastupitelstvu,“ vysvětlila mluvčí českotěšínské radnice Dorota Havlíková. Co žadatele k podání tohoto netradičního požadavku vedlo, se redakci nepodařilo zjistit. Samotní představitelé města se k ní přesto stavějí skepticky. „Nepovažuji to za šťastný nápad zvláště, že pro to nevidím historické opodstatnění. Naše město vzniklo v roce 1920 už jako Český Těšín. Pro občany, úřady i firmy by to byla velká organizační i finanční zátěž, pokud by museli vyměnit všechny osobní i firemní doklady a razítka,“ nechal se slyšet starosta Českého Těšína Vít Slováček.

Podle něj by se podobné diskuse měly vést spíše v souvislosti s hraniční řekou. „Nebráníme vrácení k původnímu názvu řeky Olše – Olza. Řeka Olza, která se tak jmenovala ještě do 60. let 20. století, byla totiž přejmenována násilně v důsledku politického rozhodnutí a její současný název nemá nic společného z jedním z nejstarších slov, která Evropa zná a které je odvozeno od kořene ol´ga, tedy bohatá na vodu. I podle českých jazykovědců jde totiž o velice cenné staroevropské hydronymum, které je rozeseto po celém kontinentě a představuje jazykovou památku, jež by se měla chránit a neměla by se neodborně měnit,“ dodal Slováček. Budoucnost názvu města tak zůstává v rukou zastupitelů.