S posílením tamního oddělení totiž strážcům zákona začíná být dosavadní služebna malá. „Už na konci roku Služba pořádkové policie (Policie ČR) přebírá část policistů zařazených u služby Cizinecké a pohraniční policie, která omezuje svou působnost s naším vstupem do Schengenského prostoru a odstraněním hraničních přechodů. Část z nich přejde pod naše oddělení,“ potvrdil vedoucí Obvodního oddělení Policie ČR v Českém Těšíně Miloš Pollak.

Starosta města Vít Slováček věří, že noví policisté pomohou vyřešit více problémů. Konkrétně problém s azylovým domem nebo zvýšením dopravy přes město. Schengen totiž ruší mezi jinými omezení projetí těžkých aut přes volně průjezdné hraniční přechody v centru do sousedního Polska. Vedení města jednalo s okresním ředitelstvím policie o personálním posílení tamního oddělení již od poloviny roku. Radní se totiž obávají negativních aspektů otevření hranic.

Na Tovární ulici bude bezpečno

Podle Slováčka chce město pro policisty vytvořit nezbytné podmínky. „Předáme jim do užívání budovu po bytovém podniku na Tovární ulici, kde budou mít technické zázemí a šatny,“ uvedl starosta Slováček s tím, že to má pro obyvatele další nespornou výhodu. „Lidé bydlící v této části města protestovali proti umístění azylového domu pro bezdomovce a argumentovali to obavami o svou bezpečnost. Věříme, že zvýšený pohyb policistů bude dostačující prevencí,“ tvrdí Slováček.

Noví policisté budou rozděleni do hlídkové služby, budou také zajišťovat bezpečnost silničního provozu. Vedení radnice se totiž obává mimo jiné zvýšené kamionové dopravy ve středu města. „Proto jsme již v průběhu roku iniciovali jednání s dopravním inspektorátem a krajem, aby na příjezdových silnicích bylo rozmístěno dopravní značení omezující vjezd těžkých nákladních aut do města. Kamionová doprava bude svedena mimo střed města na nový obchvat. Policisté budou dbát na to, aby řidiči kamionů tato omezení dodržovali,“ dodal místostarosta Milan Pecka.