Tento stav vzbuzuje řadu negativních emocí, a to jak u obyvatel, tak i u odborné veřejnosti. V dopise radnici na tuto situaci reaguje také architekt Karel Cieslar. „Přes dvacet velkých reklam Originál Alkohol a jim podobných, které hyzdí fasády Hlavní třídy, není určitě věc, kterou chceme občanům a návštěvníkům města prezentovat," píše architekt ve svém zdvořilém dopise, který adresoval zastupitelům.

Architekt: Není to hezký pohled

Hlavní třída v Českém Těšíně.

Zároveň v něm vyjadřuje jak podporu vedení města a jeho boji proti hazardu, tak ale i právě nespokojenost se vzhledem Hlavní třídy historického města Českého Těšína. Dopis architekt předal starostovi i jeho dvěma zástupcům.

A hned vyvolal odezvu. „Vězte, že ani mně není lhostejné, jak v současné době vypadá Hlavní třída. Pravidelně navštěvuji sedmaosmdesátiletou paní. Při jedné z návštěv mi řekla: ,Zažila jsem světovou válku, krizi, období komunismu, ale v tak žalostném stavu Hlavní třída nikdy nebyla,'" píše ve své reakci místostarostka Gabriela Hřebačková.

Žalostný vzhled Hlavní třídy má z velké části na svědomí privatizace, během které část činžovních domů přešla do rukou několika málo rodin.

Nesnadné řešení

A město se obává, že na jejich majitele nemá dostatečné „páky".

„Domy jsou soukromé, a proto pokud nebude jejich stav ohrožovat okolí, nemůžeme nařizovat opravu, údržbu fasád nebo umytí a vkusnou úpravu výloh," okomentovala situaci českotěšínská mluvčí Dorota Havlíková. Zároveň ale upozornila, že jména vlastníků domů jsou i veřejnosti rozhodně dobře známá, neboť se jedná o osobnosti společensky a politicky velmi aktivní, komunální politiky nevyjímaje.

Podle Karla Cieslara by řešením mohla být vyhláška. „Specifikovat reprezentativní ulice v centru města, kde není dovolena reklama a propagace alkoholu, jiných návykových látek a hazardu. Součástí vyhlášky by měla být také maximální povolená velikost vývěsních štítů a reklam, tak jak je tomu například v Krakově," popsal architekt.

Zástupci radnice jsou skeptičtí

„V tomto případě nepůjde o jednoduchý úkon. Nové vývěsní štíty a reklamy v oblasti památkové zóny již konzultují pracovníci památkové péče. Jsme ovšem skeptičtí v tom, zda budeme moci majitelům nebo nájemcům v soukromých objektech zakázat prodej alkoholu a jeho reklamu," říká mluvčí Havlíková.

Město chce zatím jít cestou pozitivních příkladů.

„Vedení města zvažuje, že s pomocí památkářů a architektů bude vyhodnocovat nejzdařilejší rekonstrukce historických objektů na svém území. Nájemce objektů požádáme, aby změnili vztah k těmto nádherným budovám a zvážili opravu fasád a vhodnou úpravu prodejních prostor," dodala mluvčí radnice.