Jaké investice obec plánuje v letošním roce?
Máme jich připravených hned několik. Před zahájením je výstavba kanalizace v lokalitě Hranice a v lokalitě ulice Nová. Dále máme na kraji podanou žádost o dotaci na změnu vytápění ve mateřské škole, kde dosud máme kotle na uhlí. Nové budeme vytápět plynem. A podobný projekt máme připraven i v základní škole, kde musíme vyměnit otopný systém v celé budově.

Obec má rozpočet okolo 34 milionů korun včetně schválených dotací a zapojení přebytku hospodaření z minulých let, z čehož jde na investice a opravy možná pětina plánovaných výdajů? Jak chcete s tak málo penězi zvládnout tolik investic?
Samozřejmě, že musíme jít cestou spolufinancování, jako to dělají jiné obce a města. K tomu využijeme vytvořenou finanční rezervu z minulých let. Na ty školní investice máme žádost na kraji a připravujeme podání žádostí na dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Realizace „Odkanalizování obce Doubrava“ bude financována Ministerstvem financí v rámci programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje. Také bychom chtěli udělat novou fasádu na budově obecního úřadu a nějaké vnitřní opravy. Například renovaci vstupního prostoru a původních parket v zasedací místnosti. Záleží ale, zda na to získáme peníze. Z dotace v letošním roce vybudujeme nový sběrný dvůr.
Další žádost máme podanou u MAS Bohumínsko (Místní akční skupina – pozn. aut.) na úpravu vnitřních prostor Národního domu. Chtěli bychom nechat opravit obložení stěn, zastínění oken a dovybavení sálu nábytkem. Nějaké peníze na vyrovnání stěn a výmalbu jsme už dostali z důlních škod.

Doubrava. Šachta ČSA po 160 letech končí.Doubrava. Šachta ČSA po 160 letech končí.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Když už jsme u těch důlních škod, kolik letos očekáváte peněz od OKD za vydobyté zásoby pod obcí? Šachty přece jen letos končí…
Částka, která obci náleží ze zákona za vydobyté prostory, bude zanedbatelná, zhruba 100 tisíc korun. Důl Karviná už prakticky netěží a na konci února zavírá. Na základě dlouhodobé smlouvy máme ještě od OKD dostat dar ve výši dva miliony korun.

Konec těžby znamená v dlouhodobém horizontu také konec větších důlních vlivů. Obec by se tedy mohla rozvíjet, mohlo by se stavět. Počítáte s novou soukromou výstavbou?
Počítá se s novou zástavbou. Infrastruktura obce byla v minulosti vybudována zhruba na 5 tisíc obyvatel, takže případné zvyšování počtu nových obyvatel zvládneme. Loni jsme například začali pracovat na změně územního plánu, máme zpracovánu studii na výstavbu nových rodinných domů na pozemcích nad Národním domem. A jak říkáte, díky ukončení těžby se časem otevřou další možnost zastavět území, kde to dosud nebylo možné, nebo ta možnost byla dosud docela omezená.

Doubrava. Starostka Dáša Murycová.Doubrava. Starostka Dáša Murycová.Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Když jsem se ptal místních, co jim tu chybí, říkali, že lékárna a zubař. Jak máte v obci zajištěnu lékařskou péči?
Máme zdravotní středisko, kde je ordinace praktického lékaře pro dospělé, který k nám dojíždí dvakrát týdně z Havířova. Dětského lékaře ani zubaře bohužel nemáme. Co ale máme, jsou volné prostory pro případné zájemce, kteří by si v obci chtěli ordinaci zřídit. Jsme na tuto situaci připraveni.