Následky těžby černého uhlí se neprojevují jen na popraskaných domech nebo zvlněných silnicích. Společně s propady povrchu se deformují koryta vodních toků.

„V Dolní Suché provádíme společně s důlní firmou OKD sanaci koryta Sušanky, včetně opravy opěrných zdí. Jde o druhou etapu odstraňování důlních škod. Práce začaly v srpnu a dokončeny by měly být v květnu příštího roku," řekl Deníku mluvčí společnosti Povodí Odry Čestmír Vlček.

Sušanka pramení ve Velkém lese na pomezí Horní Suché, Havířova a Albrechtic. Za běžného stavu jde spíše o potok než o řeku, ale v době velké vody se koryto s vyššími břehy plní a musí snášet prudký proud vody. Po zpevnění bude koryto vůči náporu vody odolnější.