Vlivy by se měly projevit na větší části zahrádkářské kolonie v Darkově, kde pozemky a nemovitosti z velké části vlastní společnosti Asental, ale i soukromí majitelé. Poklesy se zřejmě nevyhnou ani železniční trati, která prochází Darkovem, po níž vlaky jezdí z Karviné do Českého Těšína a dál na Slovensko.

Podle odborníků by ale vlivy neměly být velké. „Podle poklesových map tam nějaké vlivy budou, ale nijak zásadní. Většina pozemků v zahrádkářské kolonii v Darkově je v pásmu ovlivnění, nikoli ohrožení. Na prostory, které jsou v pásmu ohrožení je vypracován posudek, který situaci přezkoumal. Vše je součástí podkladů v žádosti, kterou společnost OKD předložila našemu úřadu ,“ řekl ústřední báňský inspektor Bohuslav Machek.

Záměr společnosti OKD a žádost o povolení ražeb se bude veřejně projednávat ve čtvrtek 6. února, na kdy také Obvodní báňský úřad svolal všechny účastníky řízení.

Kromě podniků, které v dotčení oblasti vlastní pozemky a nemovitosti, je tam okolo 250 soukromých vlastníků nejen z levostranného Darkova, ale také obyvatelé žijící v Lázeňské ulici.

Pokud OKD potřebná povolení získá, chce začít s těžbou v polovině roku 2021.