„Nejvíce peněz jde právě do investic a do běžného chodu města. Dokončíme rekonstrukci kina Centrum a upravíme jeho okolí, na podzim bude hotov městský stadion v Ráji a dokončíme opravu budovy městského tenisového klubu, u pěti škol dokončujeme nová venkovní hřiště. Kromě toho samozřejmě počítáme s dalšími opravami školních budov v létě a novými projekty dotovanými z Evropské unie v novém plánovacím období," řekl primátor Tomáš Hanzel.

Počítá se také se zapojením dalších peněz především získaných díky evropským a jiným dotacím. Nepočítá se s žádnými novými úvěry ani na dofinancování investic na účtech má město rezervy vyšší než 400 milionů korun, určené právě na tyto účely.

„Posílili jsme rozpočet strážníkům, kteří dostali o téměř 3 miliony korun více než v loňském roce. K dispozici mají téměř 44 milionů," řekl ekonomický náměstek primátora Jan Wolf.

Téměř 31 milionů korun půjde na veřejnou dopravu včetně MHD, 20 milionů dá město do oprav komunikací, necelých 10 milionů na úklid a zimní údržbu, osm půjde na údržbu silnic a chodníků. Na zeleň pamatuje město více než 18 miliony, odpadové hospodářství přijde na 40 milionů. Na vyčištění zóny Vagónka pro malé a střední podnikání jsou vyčleněny tři miliony korun, pět milionů na projekt podpory malého podnikání, určený především pro mladé (Business Gate).

Na revitalizaci veřejných prostranství v centru téměř 21 milionů korun, město počítá s dalšími penězi do úprav sídlištních prostranství a s budováním dalších malých náměstíček a parkovacích míst mezi domy. Pět milionů je vyčleněno na podporu výstavby rodinných domků.

Městské sociální služby dostanou necelých 18,71 milionu korun, samotný sociální odbor magistrátu počítá s necelým milionem podpory klubům seniorů nebo s milionem pro taxislužbu pro seniory nad 70 let. Kulturní organizace spravované městem budou mít jen na svůj provoz více než 35 milionů, další peníze půjdou z městské kasy na pořádání kulturních akcí.