Její maximální kapacita je patnáct dětí, kterou se daří naplňovat. „Přípravná třída je určena dětem z málo podnětného prostředí. Jejím úkolem je připravit předškoláky na povinnou školní docházku tak, aby v první třídě byly děti úspěšné a neměly problémy,“ říká místostarostka Bohumína Věra Palková.

Dodala, že deset let přípravné třídy prokázalo, že předškolák ze socio-kulturně znevýhodněné rodiny je na tom po jejím absolvování v opravdové školní lavici posléze lépe, než dítě, které přišlo do první třídy jako nepopsaný list.

Přípravnou třídu mohou navštěvovat děti, u kterých to doporučí odborníci z pedagogicko-psychologické poradny. Ve třídě působí speciálně vyškolený pedagog a asistentka. Přípravnou třídou v Pudlově prošly za dobu její existence zhruba dvě stovky dětí.