„Byli jsme v kraji jedni z prvních a hlavně tato služba byla vždy zdarma. Svozy provádíme celoročně. Nádoby máme umístěny u rodinných domů, od roku 2015 také v sídlištní zástavbě, u školských zařízení a v zahrádkářských osadách. U rodinných domů máme umístěno celkem 5.500 ks nádob o objemu od 120 do 240 litrů a na sídlišti a dalších místech 63 kusů o objemu 770 litrů,“ uvádí mluvčí karvinského magistrátu Lukáš Hudeček.

Lidé v Karviné se zpočátku třídit bioodpad učili. Město na sídlištích provádělo i monitoring, zda do daných nádob lidé odkládají správné druhy odpadu, když to někde nešlo, nádoby se přesunuly jinam. „Nyní ročně svezeme přes 2 000 tun bioodpadu,“ dodává mluvčí města, kde například vloni rozdávali domácnostem i osmilitrové košíky na bioodpad a nabídku využilo okolo tisícovky domácností.

Jinou cestou se po zkušenostech z předchozích let vydali v Bohumíně. Ještě před třemi lety měli Bohumíňáci k dispozici zdarma téměř třicet veřejně přístupných speciálních kontejnerů pro odkládání zeleného odpadu. Fungovaly dva a půl roku, ale neosvědčily se.

„Nejprve se odvážely jednou za 14 dní, později jednou za týden. I přes tato opatření byly 700litrové kontejnery do půl hodiny po přistavení plné a do dalšího termínu odvozu byl kolem nich už jen nepořádek v podobě tlejících a zapáchajících kup trávy a listí,“ vysvětluje mluvčí bohumínské radnice Lucie Balcarová.

Bohumín tak nakonec zvolil alternativní řešení. „Město cenově zvýhodnilo odvoz bioodpadu přímo ze zahrádek na symbolických 150 korun za sezónu. Stačí, aby se domkaři zapojili do ekologické kampaně „Chovám se ekologicky, přidáte se?“, v níž se zavazují k tomu, že budou třídit odpad, ekologicky topit a napojí se na kanalizaci,“ vysvětluje bohumínská mluvčí.

Hnědá popelnice se vyváží 18krát za sezónu, a to od dubna do listopadu v intervalu jednou za 14 dní. Domkař, který se do kampaně nezapojí, zaplatí v roce 2019 za celosezónní odvoz zeleného odpadu 542 korun.

Nádoby na bioodpad zkoušeli na sídlištích umísťovat také v Orlové. Ani tam se však služba nevyplatila. „Občané nerozlišovali, zda se jedná o nádoby na bioodpad či na komunální odpad a byly tedy často naplněny komunálním odpadem. Nakonec byly tyto nádoby staženy, protože neplnily svůj účel,“ uvedla mluvčí tamní radnice Nataša Cibulková.