„Se srovnáním s jinými městy si Havířov vede se separací velmi dobře a lidem za to patří dík. Nicméně trochu méně se separují tetrapackové obaly, ale ty jsou tříděny v rámci papíru. Jelikož je to nově zavedené, je potřeba, aby si lidé na to zvykli,“ řekl mluvčí magistrátu Ivan Trnka.

Magistrát spolupracuje se společnosti Ekonom a tato součinnost se městu vyplatila. V letošním roce obdrželi od společnosti dva miliony korun za vyseparovaný odpad. „Spolupráci si velice chválíme a vidíme ji jako velice dobrou a prospěšnou. Ekonom je organizace, která má pomáhat městům a obcím se separací odpadů. V letošním roce čekáme zisk až 2,3 milionu korun.“ uvedl Trnka. V Havířově bylo v loňském roce roztříděno 1 223 tun odpadů, z toho 467 tun papíru a 462 skla. O něco nižší číslo 294 tun bylo zaznamenáno u platu. „Se separací se původně předpokládalo, že se to promítne do komunálního odpadu, který poklesne. Bohužel se tak nestalo. Třídění odpadu sice roste, ale roste i počet tun komunálního odpadu,“ dodal mluvčí.