„Extrémní nedostatek pociťujeme v Karviné. Tamní charitativní zařízení Kometa má jen tři zaměstnance, a ti spolu s dětmi pokryjí pouze zlomek oblasti. V Českém Těšíně sice máme stabilní skupinku dobrovolníků, přesto se stále snažíme oslovit nové lidi. Koledníků nikdy není dost," uvedla za českotěšínskou Charitu Kamila Malyszová s tím, že v centrech měst je situace vždy o něco horší.

Koledníci Tříkrálové sbírky putují městem zpravidla v tříčlenných skupinkách, každá má přidělenou vlastní oblast. V Bohumíně mají nouzi hlavně o malé krále a královny. „V každé skupince by měly být vždy tři děti vystupující jako betlémští králové a provázet by je měl vedoucí starší patnácti let. Každoročně máme k dispozici osmdesát kasiček, běžně ale dostaneme do terénu jen nějakých šedesát skupin. Největší nouze je především o dětské koledníky," informovala vedoucí Charity Bohumín Zdeňka Kniezková Brňáková.

Jádro dobrovolníků tvoří zaměstnanci charity, farníci, duchovní či různé oddíly skautů a hasičů. Často se akce účastní i lidé, kteří v minulosti koledovali jako studenti a dnes se do Tříkrálové sbírky zapojují jako vedoucí. „Pro všechny dobrovolníky je nachystána i drobná odměna. Pro děti je připraveno například filmové představení, pro vedoucí dárkové poukázky," doplnila Malyszová.

Tříkrálová sbírka představuje pro Charitu každoročně velkou finanční pomoc.

„Vybrané peněžní prostředky jsou vždy věnovány na konkrétní, předem daný účel. Tentokrát bychom rádi získané finance použili například na nákup nových automobilů pro přepravu seniorů a osob se sníženou soběstačností, na obnovení zastaralého vybavení nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Kometa či na podporu preventivních programů pro 1. stupeň ZŠ realizovaných Charitním střediskem Maják," vysvětlila záměr českotěšínské Charity Malyszová.

V Bohumíně se loni během sbírky povedlo vybrat více než 330 tisíc korun, které byly kromě jiného využity na rekonstrukci stávajícího výtahu v domově pro seniory Charitního domu pokojného stáří sv. Františka. Výtěžek letošní sbírky by tamní Charita ráda věnovala na renovaci termoizolace v půdních prostorách pokojů klientů domova.

Pavla Krůčková