Bobr se pohybuje v úseku řeky dlouhém několik stovek metrů zhruba od úrovně letního koupaliště až po čistírnu odpadních vod. Všude tam jsou viditelné jeho nezaměnitelné stopy, které po své noční činnosti zanechává. Jsou jimi typicky ohlodané kmeny stromů.

Některé stromy skácí zcela a odtáhne do vody, další jen nahlodá. Většinou se zakusuje do tenčích kmenů, když se však poblíž mostu přes řeku pustil do statného stromu, museli jeho práci dokončit dřevorubci. Motorovou pilou strom skáceli, aby nebyl pro nikoho nebezpečný.

Býložravý bobr evropský už upoutal pozornost mnoha lidí, a samozřejmě ochránců přírody. Ti teď čekají, zda se bobr v lokalitě usadí natrvalo a založí tam bobří kolonii.

Bobr zatím není v lokalitě meandrující řeky Lučiny a přilehlých mokřadů nebezpečný. Řeku dosud nepřehradil a s několika stromy si příroda poradí. Otázkou zůstává, jak se bude projevovat v budoucnu.

„Bobry obecně považujeme za škůdce. Kácí stromy podél břehů vodních toků, které pak přehrazují. My jim ty jejich hráze musíme rozebírat, aby nedošlo ke škodám při vylití vody z koryta," řekl mluvčí společnosti Povodí Odry Čestmír Vlček.

Na Karvinsku se chráněný hlodavec objevil už počátkem 90. let, a to v lokalitě soutoku řeky Olše se Stonávkou. Od té doby se úspěšné množí a rozšiřuje po celém regionu.

Více informací o havířovském bobrovi přinese Deník v nejbližších dnech.