Z našeho pohledu je nedůstojné, jakým způsobem se musíme dohadovat o každé, byť sebemenší navýšení platů.

Na rok 2019 byl učitelům přislíben růst platů o 15 procent. Skutečnost je taková, že platy byly reálně zvýšeny jen o 11 procent. Požadavek na navýšení platů od ledna 2020 o 15 procent nebyl vyslyšen. Vláda se s odbory dohodla na navýšení o 10 procent s tím, že by celé navýšení mělo jít do tarifních mezd, které jsou určující pro nové zájemce o učitelskou profesi.

Jestliže je potřeba přivést do školství zejména mladé učitele, je dle mého názoru nutné, aby se zvyšovala především tarifní složka mzdy.

Další věc je přirozená generační obměna, ke které by mělo v učitelském stavu dojít. Již teď je průměrný věk pedagogů zhruba 50 let a to znamená, že za několik let dovrší značná část pedagogů důchodového věku a mladí učitelé se do škol, bohužel, zrovna nehrnou. Na vině je z velké části i výše ohodnocení za jejich práci.

Chápu postoj některých rodičů, kterým tato výjimečná situace může způsobit značné komplikace. Věřím však, že právě touto cestou se zasadíme o to, aby do škol postupně nastupovali mladí učitelé, kteří budou dětem předávat to nejlepší, a doufám, že nás v tom rodiče našich žákyň a žáků podpoří.

Mgr. Vlastimil Škuta, třídní učitel 5. C, Základní škola Rychvald