Střední průmyslová škola stavební Havířov vminulém roce získala 21 akreditací MŠMT České republiky na kurzy pro pedagogy. Narazili však na problém, chybí finance. Ceny za výuky se přitom pohybují okolo jednoho tisíce korun.

„Abychom mohli stěmito školeními začít, předcházela tomu obrovská administrativa. Nicméně akreditace máme, ale při oslovení vedení škol, jsme zjistili, že by toho rádi využili, ale nemohou si dovolit zrozpočtu na tuto výuku pustit peníze. Ministerstvo školství ani zřizovatelé to nedotují, vše záleží na ředitelích,“ řekl organizátor kurzů Ivo Moždiak.

Jedná se o další vzdělávání vpočítačové technice, kdy programy sdobou jdou stále kupředu a dají se využívat takřka ve všech předmětech, včetně fyziky, chemie či matematiky.

„Nyní vříjnu projevilo zájem o jeden zkurzů, psaní všemi deseti na PC, osm kantorů ze Základní školy Mládežnická. Proto jsme školení uspořádali přímo na jejich škole. Vsoučasné době připravujeme výuku Digitální fotografie a grafiky. Je ale důležité, aby se přihlásilo minimálně zase osm zájemců. Jinak bychom nepokryli vůbec režijní náklady,“ dodal Moždiak.

Škola vtomto roce spustila také program pro veřejnost a seniory. „V letošním roce proběhl první počítačový kurz pro lidi vpokročilém věku. Všechno zdárně zvládli a byli spokojeni. Jsme si vědomi, že průměrní důchodci nemají možnost vynaložit velké prostředky pro vzdělání. Proto jsme tento pilotní kurz udělali za symbolickou cenu 450 korun. Již teď víme, že je zájem o pokračování a chtěli bychom vtom pokračovat vúnoru příštího roku. Nicméně nejsme schopni vyučovat za stejnou cenu. Proto předložíme městu projekt a zkusíme požádat o podporu. Všichni zájemci mohou získat veškeré informace nebo přihlášky na naší internetové adrese alph@centrum.cz,“ doplnil Ivo Moždiak.