„Chodník tak neplní svou funkci a dochází k jeho soustavnému poškozování. Zároveň zde vzniká nedostatečný průjezdný profil a často dochází k poškozování parkujících vozidel,“ říká primátor Karviné Jan Wolf.

Oprava bude rozdělena do dvou částí. První částí bude úsek od křižovatky s ulicí Ciolkovského po křižovatku s ulicí V Aleji, na kterou naváže úsek od křižovatky poblíž bytového domu čp. 757 po křižovatku s ulicí Ve Svahu. Termín, kdy oprava začne, zatím znám není.