Protestní pochody nebo přerušení výuky se nakonec konat nebudou. Na veřejných vysokých školách se uskuteční pouze debaty a akce pro veřejnost v rámci tzv. Týdne pro vzdělanost od 2. do 6. října. Také Slezská univerzita zmírnila své postoje, stejně jako ostatní vysoké školy, které svůj postup proti nedostatečnému finacování školství koordinovaly společně.

„Protesty byly odvolány. V rámci Týdne pro vzdělanost proběhne v pátek setkání děkana Filozoficko- -přírodovědecké fakulty s akademickými pracovníky a občany,“ uvedl rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja.

V pátek se také uskuteční Noc vědců ve spolupráci s Obchodním centrem Breda & Weinstein v Opavě.

Karvinská obchodně-podnikatelská fakulta se do Týdne pro vzdělanost nezapojí. „Vláda poskytla vysokým školám 3 miliardy, my jsme požadovali 4,5 miliardy. Je to na spodní hranici našeho požadavku. Kdyby byl objem peněz pod touto hranicí, k protestům bychom přistoupili,“ uvedl rektor Slezské univerzity Pavel Tuleja.

Podle předsedy České konference rektorů a současně rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy jsou slíbené tři miliardy přijatelným kompromisem. „Je to určitě nárůst rozpočtu do kapitoly vysokých škol. Částku akceptujeme, úplně ale nedorovná srovnání s finacováním regionálního školství. I nadále zůstáváme na chvostu zemí OECD ve financování vysokého školství,“ uvedl Tomáš Zima.