Vedení akciové společnosti Vítkovice chce za přispění města, moravskoslezského kraje a ministerstva kultury do roku 2013 v technické památce vybudovat univerzitu. Náklady, které by se týkaly také rekonstrukcí několika dalších budov, včetně výstavby kolejí, se pohybují kolem deseti miliard korun. Vedení Vítkovic věří, že se při realizaci projektu spojí s Vysokou školou báňskou–Technickou univerzitou Ostrava a Ostravskou univerzitou. Mohlo by tak vzniknout jedno společné centrum, kde by se sloučil výzkum obou ostravských vysokých škol.

„Hodláme zachovat plášť i vnější konstrukce dvou bývalých vysokých pecí číslo 4 a 6 a dovnitř skeletu vestavět moderní budovu, která by byla srdcem celého komplexu,“ vysvětlil generální ředitel Vítkovic Jan Světlík. „Ještě v průběhu letošního roku započnou v místě sanační práce, které si vyžádají investici okolo tří set milionů korun,“ prohlásil ministr průmyslu a obchodu Martin Říman. Připustil, že projekt je tak rozsáhlý, že bude muset být financován z více zdrojů. Ministr pro plánuje na ministerstvu zřídit speciální post pro člověka, který se bude této věci pečlivě věnovat. Peníze na projekt na místě přislíbil ministr kultury Václav Jehlička.

„Na tento projekt plánujeme vyčlenit minimálně půl miliardy korun. Jedná se totiž o největší a nejlépe připravený projekt nejen v rámci regionu,“ uvedl Jehlička. „Asi stovku objektů, které nyní stojí v Dolní oblasti Vítkovic, by mělo do roku 2013 nahradit vědecko-vzdělávací centrum pro několik stovek studentů,“ doplnil generální ředitel společnosti Vítkovice Jan Světlík. „S bouráním bud a budek, které nemají ani stavební povolení a ani výraznější historickou hodnotu, by se mělo začít v polovině roku 2009,“ dodal Světlík.