Například úředníci bohumínské radnice se shodují, že se často stávají terčem slovních útoků, někteří z nich už se potkali i s tím, že je někdo proti jejich vůli zamknul v bytě či sklepě, vyhrožoval skokem z okna nebo se je snažil atakovat.

SEBEOBRANA NUTNÁ

Jak se bránit? Třeba prostřednictvím speciálních kurzů, které zajistila radnice. Vybraní úředníci mají za sebou intenzivní kurz sebeobrany, v němž se učí zvládat konflikty. V krátké době šlo už o druhou akci tohoto typu a tentokrát se k úředníkům připojili asistenti prevence kriminality, kteří při práci v terénu nemohou používat žádný typ zbraně.

„Vzhledem k tomu, že se často pohybujeme v rizikových lokalitách, možnost proškolení v oblasti sebeobrany a zvládání vyhrocených situací vítáme. Pokud dojde k nějakému konfliktu, voláme kolegy z městské policie a čekáme do jejich příjezdu. Nicméně musíme být připraveni i na možnost, že se násilí ze strany některých občanů nevyhneme," shodli se asistenti prevence kriminality s tím, že nejčastěji jde o osoby pod vlivem návykových látek, ať už alkoholu či drog.

I ZÁKLADY MAJÍ SMYSL

Kurz zahrnoval jak teoretickou část, tak i praktický nácvik technik. Absolventi se dověděli, jaké mají možnosti obrany v kanceláři i na ulici, jak postupovat v případě výhrůžek a fyzického útoku. Osvojili si základní postoje a techniky, které zvyšují procento úspěšné obrany při napadení. Trénink vedl zkušený odborník s dlouholetou praxí. „Máme za sebou zkušenosti s výukou sebeobrany zaměstnanců úřadů, zdravotnických zařízení i bezpečnostních složek. Bohumín je jedním z mála měst, které pořádá kurz opakovaně, což je pro účastníky prospěšné," řekl instruktor Petr Cihelník.

Kurzy sebeobrany pro veřejnost jsou stále oblíbenější. Před lety se pod vedením obecních strážníků v mnoha městech rozběhly kurzy sebeobrany pro ženy a brzy k nim přibudou kurzy i pro seniory. „Ano, přemýšlíme o tom. Ten kurz by se věnoval spíše praktické ukázce toho, čeho se na ulici či v přítomnosti násilníka vyvarovat," říká preventista karvinské městské policie Petr Slezák.

Pozitivní zkušenosti s výukou sebeobrany pro seniory mají třeba i v Třinci nebo v Kopřivnici, kde se podobné kurzy v minulosti setkaly s velkým ohlasem. Plánují je také v Havířově.