Úředníci budou klientům v tento den k dispozici od 8 do 15 hodin, otevřeny budou přepážky pro příjem a také výdej řidičských průkazů. „Návštěva úřadu bude možná pouze po předchozím objednání prostřednictvím Kontaktního centra magistrátu na telefonním čísle 844 12 13 14. Občané, kteří mají uzavřenu dohodu o využívání informačního systému pro komunikaci s úřadem eSMO, se mohou objednat také na internetových stránkách www.esmo.cz. Po objednání dostanou klienti rezervační číslo, bez kterého se v sobotu 10. listopadu neobejdou. Objednávat se mohou od pondělí 5. listopadu,“ upozornila mluvčí ostravského magistrátu Andrea Vojkovská.

Upřesnila, že k podání žádosti se mohou v sobotu 10. listopadu objednávat pouze klienti, kterým končí platnost řidičského průkazu letos v prosinci právě z důvodu povinné výměny. K výdeji se mohou po předchozím objednání dostavit občané, kteří si v uplynulém období požádali o řidičský průkaz a u kterých uplynula dvacetidenní zákonná lhůta pro vyřízení jejich žádosti. „Díky objednávkovému systému bude zajištěn plynulý provoz na přepážkách, k návštěvě úřadu se objednaní klienti mohou dostavit nejdříve patnáct minut před a nejpozději deset minut po termínu rezervace. U přepážek budou obslouženi pouze klienti, na jejichž jméno byla rezervace učiněna,“ zdůraznila mluvčí Vojkovská.