„Rozhodně nechceme vyvolávat mezinárodní spory, ale chtěli jsme, aby se únik jedovatých látek na polské straně důsledně prošetřil. Našim rybářům vznikly velké škody. Zatím jsme neměli pocit, že se polská strana o problém zajímá, proto jsem požádal o schůzku vedení obce, na jejímž území je čistička odpadních vod, tedy pravděpodobný původce znečištění,“ připomněl svou iniciativu před schůzkou primátor Karviné Tomáš Hanzel s tím, že na konci srpna by o problému měla jednat i dozorčí rada Povodí Odry, jejímž je členem. Náměstek primátora Karviné Dalibor Závacký je s výsledky včerejší schůzky spokojen.

„Dohodli jsme se spíše do budoucna na prevenci – to je to nejdůležitější. Polská strana vytipuje člověka, kterého my budeme v případě havárie moci okamžitě kontaktovat a informovat a on bude v rámci svých kompetencí situaci řešit ihned. Jen tak bude možné operativně reagovat a věci rychle napravit. Informace budou tak mezi Karvinou, Zebrzydowicemi a Petrovicemi plynulé a rychlé,“ přiblížil náměstek Závacký. Úniky odpadních látek se opakovaly pětkrát na konci července a v srpnu, vždy o víkendu – podle laboratorních testů vodohospodářů voda obsahovala pěti– až sedminásobek dusitanů, fosforu a čpavku. Polští hasiči stále ale trvali na tom, že za úhyn ryb může nedostatek kyslíku ve vodě.