S napojováním silnice vedoucí od města na nový obchvat se začalo 7. července. Vyžádalo si to omezení. Doprava byla vedena jedním pruhem kyvadlově a řízena semafory. „Staré povrchy jsme odfrézovali a položili konstrukční vrstvy a asfaltové povrchy nové trasy. Napojení je hotové včetně krajnic, svodidel, ohumusování svahů a provizorního dopravního značení. Dneškem je nové napojení zcela bez omezení. Stará silnice byla zrušena a my teď prostor rekultivujeme,” popsal oblastní manažer Skansky Pavel Brumek.

Snímky z místa napojení silnice vedoucí z Karviné na nový obchvat z pátečního rána. Odpoledne už se jezdilo v obou směrech.Snímky z místa napojení silnice vedoucí z Karviné na nový obchvat z pátečního rána. Odpoledne už se jezdilo v obou směrech.Zdroj: se svolením Skanska CZ

Na zhruba třetině budoucího obchvatu ve směru od Českého Těšína jsou už hotové živičné povrchy. Asi kilometrový úsek od začátku obchvatu až po křižovatku se silnicí třetí třídy ve směru na Stonavu bude možné uvést do dřívějšího provozu.

Provoz má být během září spuštěn také v novém podchodu pod trasou obchvatu u Lázní Darkov. Zde povede cyklostezka a stezka pro pěší. Do té doby budou cyklisté využívat provizorní koridor protínající stavbu.

Snímky z místa napojení silnice vedoucí z Karviné na nový obchvat z pátečního rána. Odpoledne už se jezdilo v obou směrech.Snímky z místa napojení silnice vedoucí z Karviné na nový obchvat z pátečního rána. Odpoledne už se jezdilo v obou směrech.Zdroj: se svolením Skanska CZ

Tři kilometry dlouhý obchvat, jehož výstavba začala v polovině roku 2020, bude přeložkou silnice I/67. Jeho úkolem je především vyvést tranzitní dopravu z Karviné. Zprůjezdnění se předpokládá v druhé polovině roku 2023.