Je jasno! Krajští zastupitelé už s definitivní platností rozhodli, kudy má vést trasa vysokorychlostní železnice (VRT) v úseku od Bohumína po státní hranici s Polskem. Z původních pěti variant se nakonec rozhodovalo mezi dvěma. Ta, která byla nakonec zvolena, povede zprvu podél stávající železniční trati z Bohumína do Dolní Lutyně a poté se stočí směrem ke státní hranici, kterou překročí v blízkosti dětmarovické elektrárny.

Vysokorychlostní železniční koridor navíc od Bohumína zčásti povede souběžně s plánovanou silnicí, která jde mimo zastavěné území od Bohumína přes Dětmarovice ke Karviné a má sloužit jako obchvat těchto obcí. Silnice i nová železnice mají vést podél jižní strany plánované průmyslové zóny ve Věřňovicích a dolnolutyňskou částí Nerad.

Rychlovlaky a nová silnice. Co na to příroda?

Stejně jako v případě záměru vybudovat na polích ve Věřňovicích průmyslovou zónu, tak také stavitelé vysokorychlostní železnice se musejí při přípravě vypořádat s faktem, že trasa zčásti prochází chráněným územím – přírodní památkou Niva Olše.

Členové PZKO Karviná-Ráj se v pondělí 29. dubna společně rozloučili s budovou PZKO. Na jejím místě vyroste do konce roku zcela nový objekt.
Loučení v Karviné-Ráji. Dům PZKO půjde k zemi

„Koridor prochází přes jednu alej, která je součástí tohoto zvláště chráněného území. Bude nutné provést průsek aleje v šíři minimálně 20 metrů, záměr zde bude podle dostupných podkladů veden po estakádě,“ píše se ve vyhodnocení vlivů na životní prostředí SEA, které kraj k tomuto záměru zpracoval. „Tento zásah do přírodní památky lze považovat za potenciálně významně negativní z důvodu hrozící fragmentace biotopu páchníka hnědého, která může vést k poškození chráněných zájmů.“

Schválená trasavysokorychlostní železnice z Bohumína ke státní hranici. (červená čára).Schválená trasavysokorychlostní železnice z Bohumína ke státní hranici. (červená čára).Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Další část chráněných přírodních území poblíže toku Olše by trasou vysokorychlostní železnice dotčena být neměla.

Starostové: Konečně víme, na čem jsme

Definitivní určení, kudy povede trasa vysokorychlostní železnice vítají starostové Bohumína i Dolní Lutyně. Tímto krokem se totiž odblokovala území, s nímž se nesmělo nijak nakládat právě proto, že bylo variantní pro trasu VRT.

Lidé ve Věřňovicích jsou připravení k hromadnému prostestu pro stavbě gigafactory.
Chceme gigafactory na Karvinsku? Obyvatelé Dolní Lutyně rozhodnou v referendu

„Jsem rád, že se koridor pro vysokorychlostní trať schválil. Skončilo tak čekání na to, která varianta to bude,“ okomentoval rozhodnutí zastupitelů starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek.

Schválená trasavysokorychlostní železnice z Bohumína ke státní hranici. (červená čára).Schválená trasavysokorychlostní železnice z Bohumína ke státní hranici. (červená čára).Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Podle něj by tato varianta obci neměla nijak ublížit. „Případná hluková omezení a další stavební úpravy budeme řešit v dalších krocích,“ dodal.

Nová trať do 10 let?

Podle mluvčího Správy železnic Dušana Gavendy se po rozhodnutí krajských zastupitelů může pokračovat v projektové přípravě nové trati.

Lidé ve Věřňovicích jsou připravení k hromadnému prostestu pro stavbě gigafactory.
Gigafactory a zaměstnanost. Spolek Zachovejme Poolší kritizuje vládní argumenty

Trasa vysokorychlostní železnice z Brna do Ostravy a dál do Polska měří necelých 200 kilometrů a je rozdělena do několika etap. V některých úsecích okolo Brna se již začalo s modernizací stávající trati tak, aby se po ní dalo jezdit rychlostí okolo 200 kilometrů v hodině.

V úseku Přerov - Ostrava se s výstavbou nové VRT počítá s rozdílnými traťovými rychlostmi. Zahájení výstavby trasy na Polsko se předpokládá v druhé polovině tohoto desetiletí. Hotovo by mohlo být do roku 2035.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Zdroj: Pryček Vladimír