Křižovatka bude průjezdná pouze pro autobusy na pravidelných linkách. Veškerá ostatní doprava bude vedena objížďkami. Ty oficiální budou vyznačeny po silnicích ve větším okruhu, aby nedocházelo k přetěžování místních komunikací. Ty mohou využít místní lidé, kteří oblast znají.

Křižovatka bude uzavřena od 10. hodiny 28. srpna. Předpokládané dokončení stavby je 18. listopadu. Stavbu ovšem provádí stejná firma, která má skluz u rekonstrukce mostu přes Sušanku a má za něj městu platit penále.