Silnice ve správě Moravskoslezského kraje je v současnosti v havarijním stavu.

„Kvůli dopravnímu zatížení totiž dochází k prolomení a rozdrolení obou jejích tuhých asfaltocementových vrstev, které doslova plavou na neúnosném podkladu. Do trhlin krytu zatéká a podklad tak ještě více ztrácí únosnost," uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu a životní prostředí Daniel Havlík.

Tento týden už začali silničáři vozovku frézovat bez omezení provozu. V první fázi se bude rekonstruovat pravá strana Těšínské ulice od kruhového objezdu směr Rychvald do zhruba poloviny délky úpravy.

Od půlky května se stavbaři přesunou na levou stranu této komunikace. Od 25. května by měli stejným způsobem pokračovat v rekonstrukci druhé půlky ulice Těšínské až po silniční most číslo 470-006.

Po celou dobu stavby bude zároveň probíhat rekonstrukce opěrných zdí.

Podle ředitele Správy silnic Moravskoslezského kraje Tomáše Böhma by pouhá obnova krytu vozovky problém nevyřešila.

„Proto jsme se rozhodli pro technologii recyklace, která je ale časově náročná a předpokládá vhodné klimatické podmínky. Následně musí několik dní proběhnout zrání recyklované vrstvy, při zamezení veškeré dopravy," informoval Tomáš Böhm.