„Objízdná trasa je vedena po hlavní silnici (tř. 17. listopadu) a dále po ulicích Poštovní a K. Śliwky v městské části Fryštát až k místu uzavírky. Po celou dobu uzavírky bude zajištěn bezpečný vjezd na parkoviště u obchodního domu," řekla mluvčí města Šárka Swiderová.

Kvůli uzavírce se mění také trasa trasy linky MHD č. 877516, která jede po své trase až na zastávku „Karviná, Nové Město, obch.dům", odkud pokračuje po tř. 17.listopadu a po ulici Ostravské až na mimoúrovňovou křižovatku silnice I/59 x I/67, odkud se bude vracet po silnici I/67 (ul. Ostravská, tř. 17. listopadu) k zastávce „Karviná, Nové Město, obch.dům".